Εξέταση εργαστηρίου «Χρώμα και Προηγμένες Ίνες«

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 και ώρα 11:00 – 13:00, για όλες τις ομάδες των τμημάτων, στην αίθουσα Α 110.