Η Εταιρεία Γ. ΝΤΑΒΑΡΗΣ Α.Ε., ζητά άτομο για μια θέση εργασίας, στο τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου με προοπτικές μονιμοποίησης. Ο τελειόφοιτος θα πρέπει να μην έχει στρατιωτικές υποχρεώσεις να γνωρίζει αγγλικά και χειρισμό Η/Υ.

Τηλ. Επικοινωνιας: 210 2849301 (εσωτ. 401)