Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ DIARCO CHEM ΠΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6974310327

ΒΑΣΩ ΔΙΑΡΕΜΕ