Εταιρία χρωμάτων με έδρα τον Ασπρόπυργο ζητά φοιτητή / τρια για πρακτική άσκηση στα εργαστήριά της. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κο Τσουτσαίο στο tsoutseos@gmail.com καθώς και για αποστολή βιογραφικού σημειώματος.