ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Εταιρεία εμπορίας ετοίμων ενδυμάτων ζητά άτομο για μια θέση πρακτικής άσκησης στο Μαρούσι.

Οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν βιογραφικό στην παρακάτω διεύθυνση
e-mail:

tsoutseos@outlook.com