Οι  εξετάσεις για το εργαστήριο της Φυσικής Ι θα γίνουν την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου

στην Β217. Για όσους είναι παλαιών εξαμήνων η εξέταση θα γίνει 9:00-11:00.

 

Εκ του Εργαστηρίου