ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13-2-2017
Η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ (Ανώνυμη εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας A.E.) είναι το Ελληνικό πολυκλαδικό πολύ-τεχνολογικό κέντρο εργαστηριακών ελέγχων και πιστοποίησης βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, υλικών, εγκαταστάσεων και συστημάτων διαχείρισης.
Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στον Βόλο και διατηρεί γραφεία και εργαστήρια στη Θεσσαλονίκη, στην Ριτσώνα, στην Καλλιθέα και στον Αγ. Δημήτριο.

Το γραφείο της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. στον Αγ. Δημήτριο, αναζητεί φοιτητές για πρακτική εξάσκηση.

Η πρακτική εξάσκηση θα περιλαμβάνει διοικητικό, οργανωτικό και τεχνικό μέρος. Ειδικότερα θα περιλαμβάνει υποστήριξη σε διαχείριση έργων μηχανικών από επιθεωρήσεις (εξάσκηση στη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων), ενημέρωση λογισμικού ERP με αναθέσεις/τιμολογήσεις έργων.

Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν σε επιθεωρήσεις/ πιστοποιήσεις προϊόντων και υπηρεσιών, βιομηχανικούς ελέγχους βάσει των προτύπων διαπίστευσης ISO/IEC 17020, 17065.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΙΚΑ
2109961408, a.gika@ebetam.gr