Οι εγγραφές στα εργαστήρια της Φυσικής ΙΙ θα πραγματοποιηθούν

την Παρασκευή 3 Μαρτίου 11:00-12:00 στην αίθουσα Β219.

Εκ του Εργαστηρίου