Εισαγωγικό μάθημα στην Τεχνολογία Υφαντικών Μηχανημάτων (ΤΥΜ.)

Καλούνται όλοι οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές να προσέλθουν την Τετάρτη 8-3-2017 και ώρα 09.00, στην Αίθουσα Γ013, ανεξαρτήτως ομάδας εργαστηρίου.