Οι εγγραφές στα Εργαστήρια Μαθηματικών του Α” εξαμήνου και Εφαρμοσμένων του Γ” εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου από τις 11:00-13:00 στις αίθουσες Β022, Β023. Οι ώρες των εργαστηρίων θα διαμόρφωθούν από τον διδάσκοντα, κατόπιν συνεννόησης με τους σπουδαστές την ημέρα της εγγραφής και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που αναγράφονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα.