Η Επαναληπτική Εξέταση του Εργαστηρίου του μαθήματος «Εισαγωγή στην Πληροφορική και τον Προγραμματισμό» του τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Β025 (Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης) τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 9:30 π.μ.

Οι καθηγητές
Αγγελή Χ.- Γεωργακόπουλος Γ.