Θέση πρακτικής/μόνιμης εργασίας – εταιρεία «ΓΡΑΨΑΣ»