Οι κατανομή των φοιτητών στις διαφορετικές ομάδες στο εργαστήριο θα γίνει με αλφαβητική σειρά. Στην πλατφόρμα μαθημάτων moodle θα αναρτηθεί η κατάσταση ονομάτων της κάθε ομάδας. Αλλαγές γίνονται μόνο με αμοιβαία μετακίνηση φοιτητών από ομάδα σε ομάδα.