Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το βιογραφικό τους απευθείας στη διεύθυνση e-mail που αναφέρεται στην ακόλουθη επιστολή: