ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσα μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα, 10/1/2017, λόγω των καιρικών συνθηκών, θα αναπληρωθούν με τη μέριμνα των Τμημάτων.

Εκ μέρους της Διοίκησης του Ιδρύματος