Η γραπτή εξέταση του αντικειμένου «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΝΟΔΟΜΩΝ» (Β” Εξαμ.) θα πραγματοποιηθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ 19/6 ώρα 11:00 – 13:30 (ίδιες αίθουσες) προς διευκόλυνση των σπουδαστών του Β” εξαμ.

Ο Καθηγητής

Α. Πριμέντας