Η γραπτή εξέταση του αντικειμένου «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΝΟΔΟΜΩΝ» (Ε” Εξαμ.) θα πραγματοποιηθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ 19/6 ώρα 08:30 – 11:00 (ίδιες αίθουσες)

Ο Καθηγητής

Α. Πριμέντας