Η τελική γραπτή εξέταση του Εργαστηρίου του αντικειμένου «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΝΟΔΟΜΩΝ» θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 7 Ιουνίου 2017 ώρα 09:30 στην αίθουσα Γ012.

Ο Καθηγητής

Α. Πριμέντας