1. Από τις «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ» (Γ. Πατερμαράκη): Τα θεωρητικά μέρη των ασκήσεων: Χημική Κινητική, Χημική Ισορροπία, Θερμοχημεία, Γαλβανικά Στοιχεία, Διάβρωση Μετάλλων, Αγωγιμότητα Ηλεκτρολυτών, Γινόμενο Διαλυτότητας, Υδρόλυση Άλατος και Ρυθμιστικά Διαλύματα.
2. Από το βιβλίο «ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ» (Ν. Θ. Ρακιντζή): Κεφάλαια Γ-Η και ΙΔ ή σελίδες 71-239 και 449-457. Τα προβλήματα στο τέλος κάθε κεφαλαίου είναι προαιρετικά. Ενδιαφέρει κυρίως η κατανόηση της ουσίας της ύλης, των περιεχόμενων νόμων και των βασικών σχέσεων που περιλαμβάνονται στις σελίδες 71-239 και 449-457 και όχι η απομνημόνευση εξεζητημένων ή περίπλοκων μαθηματικών σχέσεων, πινάκων και σχημάτων.

Ο καθηγητής,

Γ. Πατερμαράκης