Καλούνται οι φοιτητές / φοιτήτριες του Χειμερινού Εξαμήνου 2017-18, που έχουν δηλώσει το Εργαστηριακό μέρος του αντικειμένου «Έλεγχος Ποιότητας Γραμμικών Ινοδομών» (Ε” Εξαμήνου), να προσέλθουν για εγγραφή, στην αίθουσα Γ013, την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017, ώρα 11:00 – 12:00.

Ο Καθηγητής

Α. Πριμέντας