Καλούνται οι φοιτητές / φοιτήτριες του Χειμερινού Εξαμήνου 2017-18, που έχουν δηλώσει το Εργαστηριακό μέρος του αντικειμένου «Υπολογιστική Μοντελοποίηση  Μηχανικής και Δομής Ινοδομικών Προϊόντων» (Ζ” Εξαμήνου), να προσέλθουν για εγγραφή, στην αίθουσα Γ013, την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017, ώρα 11:00 – 12:00.

Ο Καθηγητής

Α. Πριμέντας