Η σημερινή (Παρασκευή  27/10/17) Διάλεξη Θεωρίας του Μαθήματος Επιστήμη και Τεχνολογία Ινών δε θα πραγματοποιηθεί.

Η ημερομηνία αναπλήρωσης του μαθήματος θα κανονιστεί κατά την επόμενη Διάλεξη του Μαθήματος.

Ο Καθηγητής του Μαθήματος

Α. Γκοτσόπουλος