Το επαναληπτικό εργαστηριακό μάθημα και για τις 2 εργαστηριακές ομάδες της Τετάρτης και τους φοιτητές του Τμήματος της Τρίτης που δεν παρακολούθησαν κάποιο από τα Τμήματα της Δευτέρας, θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 π.μ.,  (της Τετάρτης 13 Δεκεμβρίου),  στην Αίθουσα Α110.

Θα ακολουθήσει επιπλέον Θεωρητικό Μάθημα στις 14:00.

Ο Καθηγητής

Α. Γκοτσόπουλος