Γραπτή εξέταση στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος.

Για όλες τις ομάδες.

Την Τετάρτη 17-1-2018 και ώρα 12.00 στην αίθουσα Α 110