Γραπτή εξέταση στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος.

Την Δευτέρα 15-1-2018 και ώρα 10.00 στην αίθουσα Γ.013