Η εξέταση για το εργαστηριακό μάθημα «Νέες Τεχνολογίες Πλεκτικής» θα γίνει την Τετάρτη 17.01.2018 και ώρα 16:00 – 18:00.

Η εξέταση θα γίνει στην Αίθουσα Γ011 και θα είναι προφορική.