Η προγραμματισθείσα για τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου στις 15:00, τελική εξέταση του Εργαστηριακού Μέρους του Μαθήματος «Επιστήμη και Τεχνολογία Ινών» δε θα πραγματοποιηθεί λόγω της Απεργίας του συνόλου των ΜΜΜ.

Μπορείτε να προσέλθετε για την εξέταση σε κάποια από τις εναλλακτικές ημέρες/ώρες:

Τρίτη 16 Ιανουαρίου στις 17:00, 

Τετάρτη 17 Ιανουαρίου στις 11:00, & 

Τετάρτη 17 Ιανουαρίου στις 13:00.

Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Καθηγητή.

Ο Καθηγητής του Μαθήματος

Α. Γκοτσόπουλος