Οι εξετάσεις των εργαστηρίων Μαθηματικών και των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 19/1/2018 στις ώρες μαθημάτων του κάθε τμήματος. Μαθηματικά: 8:00-10:00 και 10:00-12:00, και Εφαρμοσμένα 12:00-14:00. Παρακαλούνται οι φοιτητές να είναι ακριβώς στην ώρα έναρξης προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης.