Γραπτή εξέταση στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος.

Την Τετάρτη 17-1-2018 και ώρα 10.00 στην αίθουσα Α 110