Η γραπτή επαναληπτική εξέταση του Εργαστηριακού Μέρους του μαθήματος ΣΔΠΠΥ (Σχεδίαση & Διαδικασίες Παραγωγής Πλεκτών Υφασμάτων),  (Α” εξαμήνου 2017-2018)
θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 21/2/2018, ώρα 14:00-15:00 στην αίθουσα Γ022.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Επαναληπτική Εξέταση Εργαστηρίου έχουν οι φοιτητές που συγκέντρωσαν Μ.Ο. βαθμολογίας εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο του 5, αλλά στην τελική εξέταση του εργαστηρίου πήραν χαμηλό βαθμό (μικρότερο του 5).