Οι εγγραφές στα εργαστήρια των μαθημάτων που ανήκουν στον τομέα Πλεκτικής – Ετοίμου Ενδύματος θα γίνουν την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 στην αίθουσα Γ025 από τις 11:00 – 13:00.

1 Προσδιορισμός και Έλεγχος Ποιότητας Υφασμάτων-Ενδυμάτων (Π.Ε.Π.Υ.Ε) Δ
2 Τεχνολογία Παραγωγής Προτύπων Ενδύματος (Τ.Π.Π.Ε.) ΣΤ
3 Ηλεκτρονική Σχεδίαση Πλεκτών (Η.Σ.Π) ΣΤ
4 Ηλεκτρονική Σχεδίαση και Κατασκευή Ενδύματος (Η.Σ.Κ.Ε) ΣΤ

Οι καθηγητές του τομέα.