Έντυπο διόρθωσης δήλωσης μαθημάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Η διόρθωση γίνεται ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΦΟΡΑ

Αποστολή στο e-mail : textile@puas.gr  (σύμφωνα με τις ημερομηνίες της σχετικής ανακοίνωσης)

download_12x16 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

download_12x16 Δήλωση μαθημάτων εαρινού εξ/νου 2017-18