Οι εγγραφές για το Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος  «Σχεδιασμός Παραγωγής Εξειδικευμένων Γραμμικών Ινοδομών» (ΣΤ” Εξαμήνου) θα πραγματοποιηθούν

την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 13:00-15:00 στην Αίθουσα Γ013,

και τις, Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου και Πέμπτη 1 Μαρτίου, 14:00-17:00 στην Αίθουσα Β212.

Ο Καθηγητής του Μαθήματος