Τα εργαστηριακά μαθήματα «Τεχνολογία Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος» (ΤΣΠΕ) του Β” εξαμήνου ξεκινούν κανονικά αυτή την εβδομάδα.

Τρίτη 27/02/18 (Ομάδες 1 & 2)

Τετάρτη 28/02/18 (Ομάδα 3)

Πέμπτη 01/03/18 (Ομάδες 4 & 5)

Παρακαλούνται οι φοιτητές να προσέλθουν κανονικά στην Ομάδα που ανήκουν.

Δείτε την Κατάσταση των Ομάδων Εργαστηρίου στο Moodle (PDF).