Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες/φοιτητές ότι λόγω έκτακτου προσωπικού προβλήματος του διδάσκοντος, ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ η διδασκαλία των αντικειμένων:

ΣΠΕΓΙ (Θεωρία) Τρίτη 09-11

ΣΠΓΙ (Εργαστήριο) Τρίτη 11-13 και

ΣΠΓΙ (Θεωρία) Τρίτη 13-15

που ήταν καθορισμένη να γίνει την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018.

Η αναπλήρωση της διδασκαλίας θα καθοριστεί αργότερα,  κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

 

Ο διδάσκων

Α. Πριμέντας