Λόγω προσωπικού προβλήματος του διδάσκοντος, ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ η διδασκαλία του Θεωρητικού Μαθήματος:

Σχεδιασμός Παραγωγής Γραμμικών Ινοδομών, της Πέμπτης 22 Μαρτίου 2018.

Η αναπλήρωση της διδασκαλίας θα καθοριστεί αργότερα,  κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Ο διδάσκων

Α. Πριμέντας