Στις 29, 30 και 31 Μαΐου 2018, τις ίδιες ώρες των εργαστηριακών μαθημάτων θα γίνει η τελική Γραπτή Εξέταση του Εργαστηρίου «Τεχνολογία Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος»