Στις 4, 5 & 6/6 στις 15:00 – 17:00 θα πραγματοποιηθούν Επαναληπτικά Μαθήματα – Αναπληρώσεις για το Εργαστηριακό Μέρος του Αντικειμένου «Σχεδιασμός Παραγωγής Γραμμικών Ινοδομών», στην Αίθουσα Γ013.

Ανεξάρτητα της Εργαστηριακής Ομάδας στην οποία ανήκετε, και προς διευκόλυνσή σας, μπορείτε να παρακολουθήσετε όποιο δίωρο επιθυμείτε.

Ο Καθηγητής του Μαθήματος

Τ. Γκοτσόπουλος