Η τελική εξέταση του Εργαστηρίου της Φυσικής ΙΙ θα γίνει την Παρασκευή 1/6/2018, 11:00-13:00 στην Α111.

Δικαίμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι έχουν ήδη καταθέσει διορθωμένες 8 ασκήσεις.

 

Εκ του Εργαστηρίου