Στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2017-18, η γραπτή εξέταση της θεωρίας του αντικείμενου «Σχεδιασμός Παραγωγής Γραμμικών Ινοδομών» (ΣΠΓΙ – Β” εξ.) θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 19 Ιουνίου 2018, ώρα 08:30 – 11:00 στις αίθουσες Α110 – Α111.

Ο Καθηγητής

Α. Πριμέντας