Η τελική εξέταση του Εργαστηρίου του αντικειμένου «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΝΟΔΟΜΩΝ», θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 21 Ιουνίου 2018,   ώρα 11:00.

Ο Καθηγητής

Α. Πριμέντας