Η επαναληπτική εξέταση του Εργαστηρίου του αντικειμένου «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΝΟΔΟΜΩΝ», θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 13 Σεπτεμβρίου 2018, μετά το πέρας της εξέτασης του Θεωρητικού Μέρους.

Οι φοιτητές οφείλουν να έχουν μαζί τους κατά την εξέταση την εργασία τους εκτυπωμένη.

Ο Καθηγητής

Α. Πριμέντας