Οι επαναληπτικές εξετάσεις των εργαστηρίων των Μαθηματικών και των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, μόνο για όσους έχουν περάσει τις αντίστοιχες θεωρίες, θα γίνουν την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου και ώρα 13:00 στην αίθουσα των εργαστηρίων.