Γραμματεία Π.Μ.Σ.
Τηλέφωνο: 210 5381335 -1216
Fax: 210 5381255
E-mail: mscfashion@puas.gr

Γραμματεία Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.
Κτήριο Α΄, Αίθουσα Α120
Τηλέφωνο: 210 5381216
Fax: 210 5381255
Email: textile@puas.gr