Φυσική ΙΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φυσική ΙΙ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεικτό
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙAΣ 2 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 4,0
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Β
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικής Υποδομής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΌχιΣκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τις απαραίτητες γνώσεις για τη σύγχρονη τεχνολογία του ηλεκτρισμού, του μαγνητισμού, της δομής της ύλης και του φωτός που θα επιτρέψουν την κατανόηση περισσότερο εξειδικευμένων γνωστικών ενοτήτων της ειδικότητος του Κλωστοϋφαντουργού.

Ηλεκτρικό πεδίο. Διηλεκτρική ύλη, χωρητικότητα, πυκνωτές, ηλεκτρικό ρεύμα, αντίσταση ηλεκτρικού ρεύματος, ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτρικές πηγές, φόρτιση–εκφόρτιση πυκνωτή, μαγνητικό πεδίο, νόμοι μαγνητισμού. Εναλλασσόμενο ρεύμα, βασικές έννοιες και νόμοι. Φυσική του ατόμου. Ηλεκτρομαγνητική θεωρία του Maxwell. Κβαντική θεωρία του φωτός. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Δομή του ατόμου. Άτομο του Bohr. Βασική φασματοσκοπία. Ακτίνες Χ, ιδιότητες, παραγωγή. Φύση του πυρήνα. Βασικές αρχές σχέσης μάζας ενέργειας. Ενέργεια συνδέσεως. Φυσική ραδιενέργεια, νόμοι. Τεχνητή ραδιενέργεια, τρόποι ανίχνευσης, απαρίθμησης, εφαρμογές. Σχετικές ασκήσεις.

R. Resnick, D. Halliday, K. Krane, «Φυσική», Ελληνική Μετάφραση Α. Ακύλας, Γ. Διαμαντόπουλος, 4η Έκδοση, Εκδόσεις Πνευματικός, Αθήνα, 2009.

Π. Σκούντζος, Α. Σκούντζος, «Μετακλασσική Φυσική», ΙΙ, Μακεδονικές Εκδόσεις, Αθήνα, 2004.

R. Serway, “Physics for Scientists and Engineers”, I, II, III, Ελληνική Μετάφραση Λ. Κ. Ρεσβάνης, Εκδόσεις Λ. Κ. Ρεσβάνη, Αθήνα, 1991.

M. M. Sternheim, J. W. Kane, “General Physics”, 2nd Edition, Wiley, 1991.


Φυσικοχημεία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φυσικοχημεία
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεικτό
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙAΣ 2 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 4,0
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Β
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικής Υποδομής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΌχιΤο μάθημα επιδιώκει να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν τις βασικές αρχές της Φυσικοχημείας. Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε θεμελιώδεις θερμοδυναμικές έννοιες, η κατανόηση τη κινητικής των χημικών αντιδράσεων και η πρόβλεψη της κατεύθυνσής τους, η μελέτη της δομής της στερεάς κατάστασης, της διάβρωσης και της προστασίας των μεταλλικών κατασκευών. Τέλος, η εξοικείωση με ενόργανες φυσικοχημικές μεθόδους ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο και την ταυτοποίηση χρωμάτων και ινών.

Χημική Θερμοδυναμική. Στοιχεία κινητικής των αντιδράσεων. Διαλύματα μοριακά, κολλοειδή και ηλεκτρολυτικά. Καταστάσεις της ύλης, τάση ατμών, σημείο βρασμού των διαλυμάτων, ισορροπίες φάσεων, ελεύθερη ενέργεια. Προσθετικές ιδιότητες, ταπείνωση σημείου πήξεως, ανύψωση σημείου ζέσεως, ωσμωτικά φαινόμενα. Υγρή κατάσταση. Επιφανειακή τάση. Ιξώδες. Επιφανειακά φαινόμενα. Προσρόφηση. Στοιχεία Ηλεκτροχημείας. Στερεά κατάσταση, κρυσταλλογραφία, κρυσταλλογραφικά συστήματα, κρυσταλλική συμμετρία και κρυσταλλικό πλέγμα. Μεταλλική κατάσταση. Ενόργανες φυσικοχημικές μέθοδοι ανάλυσης.

Εργαστηριακές ασκήσεις στην κινητική αντιδράσεων, τα ηλεκτρολυτικά και ρυθμιστικά διαλύματα, το pH, την ενεργότητα, την αγωγιμότητα, τα γαλβανικά στοιχεία, τη διάβρωση των μετάλλων και την προστασία τους, καθώς και ασκήσεις στις φυσικοχημικές μεθόδους ανάλυσης.


P. Atkins, J. de Paula, “Physical Chemistry”, 7th Edition, W. H. Freeman, 2001.

C. R. Metz, “Schaum’s Outline of Physical Chemistry”, 2nd Edition, McGraw-Hill, 1988.

Φ. Ζ. Νομπέλης, «Χημεία για Τεχνολόγους», Μακεδονικές Εκδόσεις, Αθήνα, 1999.

C. R. Metz, “Schaum’s 2000 Solved Problems in Physical Chemistry”, McGraw-Hill, 1990.


Σχεδιασμός Παραγωγής Γραμμικών Ινοδομών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σχεδιασμός Παραγωγής Γραμμικών Ινοδομών
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεικτό
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙAΣ 3+1 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 6,0
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Β
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικής Υποδομής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΌχιΗ γνώση των επεξεργασιών των κοντόινων υλικών (βαμβακερό σύστημα) και των μακρόινων υλικών (μάλλινο σύστημα) συμβατικής τεχνολογίας για την παραγωγή νημάτων. Απόκτηση βασικών γνώσεων των στοιχείων και των απαιτούμενων ρυθμίσεων των μηχανημάτων νηματοποίησης και τεχνολογίας νηματοποίησης συνεχών ινών.

Διακριτικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά των κοντόινων και των μακρόινων υλικών. Αρχές των συστημάτων παραγωγής νημάτων. Τεχνολογία νηματοποίησης στο συμβατικό βαμβακερό σύστημα («πενιέ-καρντέ», επεξεργασίες, μηχανήματα, βασικές ρυθμίσεις και χαρακτηριστικά μηχανημάτων). Τεχνολογία νηματοποίησης στο συμβατικό μάλλινο σύστημα (επεξεργασίες, μηχανήματα, βασικές ρυθμίσεις και χαρακτηριστικά μηχανημάτων). Παράμετροι και τελικές χρήσεις νημάτων. Στοιχεία για παραγωγή σύμμεικτων νημάτων. Τεχνολογία νηματοποίησης συνεχών τεχνητών ινών (επεξεργασίες, μηχανήματα). Σχεδιασμός παραγωγής νημάτων.

Ασκήσεις στην παραγωγική διαδικασία: Υπολογισμοί σε όλα τα στάδια, με αναφορά στο βαμβακερό, κυρίως, σύστημα νηματοποίησης, σχετικά με τα στοιχεία παραγωγής, απόδοσης και χαρακτηριστικών ποιότητας ανά φάση παραγωγής.


H. Spibey, “The British Wool Manual”, Columbine Press, 1969.

J. E. Booth, “Textile Mathematics”, I, II, III, The Textile Institute, Manchester, 1975.

A. Brearly, J. A. Iredale, “The Woolen Industry”, WIRA, 1980.

A. Brearly, J. A. Iredale, “The Worsted Industry”, WIRA, 1980.

E. Oxtoby, “Spun Yarn Technology”, Butterworths & Co. Ltd, 1987.

R. T. D. Richards, A. B. Sykes, “Manual of Textile Technology”, The Textile Institute, Manchester, 1994.

H. Lubos, P. Ursiny, “Yarn Texturizing Technology”, Comett Eurotex, 1994.

W. Klein, “Manual of Textile Technology”, The Textile Institute, Manchester, 1995.

Θ. Πέππας, «Συμβατική Νηματοποίηση στο Βαμβακερό Σύστημα», 1998.

Α. Πριμέντας, Χ. Μουτσάτσος, «Εφαρμογές στη Συμβατική Νηματοποίηση», 2002.

P. R. Lord, “Handbook of Yarn Production”, The Textile Institute, Manchester, 2003.


Τεχνολογία Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τεχνολογία Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεικτό
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙAΣ 4 Θεωρία + 3 Εργαστήριο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8,0
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Β
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικής Υποδομής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΌχιΤο μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να γνωρίζουν τα διάφορα στάδια παραγωγής ενός βιομηχανικού ενδύματος (μηχανές στρώσης και κοπής υφάσματος, μηχανές ραφής, μηχανήματα σιδερώματος και μηχανές συσκευασίας), να αντιλαμβάνονται τους μηχανισμούς και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των ενδυμάτων, να γνωρίζουν τις βασικές αρχές σχεδίασης προτύπων, τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ραφής από τη συμπεριφορά των υφασμάτων στις εκάστοτε συνθήκες, τα συστήματα διαχείρισης μιας βιομηχανικής μονάδας κατασκευής ενδυμάτων και τους όρους και διαδικασίες πιστοποίησης.

Ιστορική αναδρομή και ανάπτυξη της βιομηχανίας Ένδυσης στον Ελληνικό χώρο. Η βιομηχανία Ένδυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωροταξική κατανομή βιομηχανιών και βιοτεχνιών ετοίμου ενδύματος. Δομή μονάδας παραγωγής ετοίμου ενδύματος και ανάπτυξη των διαφόρων τμημάτων της παραγωγής. Τρόποι παραγωγής (επώνυμο προϊόν και «φασόν»–υπεργολαβίες). Παρουσίαση και ανάπτυξη προτύπων σύμφωνα με ανθρωπομετρήσεις. Διαδικασία παραγωγής ετοίμου ενδύματος, παρουσίαση και ανάλυση. Είδη ραφών, γαζιών, μηχανών ραφής και ανάλυση της χρήσης αυτών. Παράμετροι ποιότητας του ετοίμου ενδύματος. Ποιοτικά χαρακτηριστικά και φινίρισμα ετοίμου ενδύματος. Γενικά περί συσκευασίας, αποθήκευσης και προώθησης ετοίμου ενδύματος. Συστήματα προώθησης εμπορίου, ηλεκτρονικό εμπόριο, διαδίκτυο. Συστήματα διαχείρισης επιχείρησης, Quick Response Manufacturing (QRM), Electronic Point-Of-Sale (EPOS) systems, Electronic Data Interchange (EDI), Team Working, Multimedia, Experts Systems. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας στη βιομηχανική παραγωγή ενδυμάτων. Εφαρμογές της Στατιστικής στη βιομηχανική παραγωγή ενδυμάτων. Σύστημα διοίκησης ολικής ποιότητας. Διαδικασίες πιστοποίησης συστήματος ποιότητας.

A. D. D’Ortenzio, «Ελεύθερη Σχεδίαση Μόδας – Σκαριφήματα», 1999.

W. Aldrich, «Σχεδίαση και Κοπή Γυναικείων Ρούχων», 2009.

K. McKelvey, «Έρευνα Μόδας – 1600 Ιδέες», 2005.

B. Wirschun, «Ηλεκτρονική Σχεδίαση Ενδυμάτων με Corel Draw», 2009.

Y. Li, “The Science of Clothing Confort”, 2001.

H. Eberle, H. Hermeling, M. Hornberger, “Fachwissen Bekleidung”, Europa-Lehrmittel, 2007.

A. Fontaine, “Technologie für Bekleidungsberufe, Lehrbuch: Grundstufe und Fachstufen Lehr-/Fachbuch”, Stam, 2008.

C. Vindersvon, “Entwicklung eines Studiengangkonzeptes: Lehramt an Berufskollegs im Fach Bekleidungstechnik”, Akademikerverlag, 2011.

S. J. Jones, “Fashion Design (Portfolio)”, 2011.

J. Sissons, “Basics Fashion Design: Knitwear”, 2010.

G. Cho, “Smart Clothing: Technology and Applications”, Taylor and Francis, 2009.


Χρώμα και Προηγμένες Ίνες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Χρώμα και Προηγμένες Ίνες
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεικτό
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙAΣ 4 Θεωρία + 3 Εργαστήριο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8,0
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Β
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικής Υποδομής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΌχιΟι σπουδαστές εισάγονται στην έννοια του χρώματος και τις βασικές αρχές Βαφικής, Τυποβαφικής και Εξευγενισμού Κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, εξοικειώνονται με την πρακτική εφαρμογή σε εργαστηριακές ασκήσεις και αποκτούν υποδομή στην επιστημονική περιοχή των συνθετικών χρωστικών. Το μάθημα περιγράφει και αναλύει διεξοδικά τις εξελιγμένες συνθετικές ίνες και τα σύνθετα υλικά.

Ακτινοβολίες και χρώμα. Εισαγωγή στα χρώματα. Το νερό και τα υδατικά διαλύματα στη Bαφική. Ηλεκτρολύτες και ιοντικές ισορροπίες. Αντοχές χρωματισμών. Βαφικές θεωρίες. Συνεχείς και ασυνεχείς διεργασίες, προκατεργασίες και συνθήκες βαφής. Μέθοδοι βαφής βαμβακιού, μαλλιού, συνθετικών ινών. Γενικά στοιχεία βαφής συμμείκτων. Βαφικά χαρακτηριστικά διαφόρων κατηγοριών χρωμάτων. Τρόποι βαφής και ταυτοποίησης Κλωστοϋφαντουργικών υλών. Αρχές λειτουργίας και ταξινόμηση βαφικών μηχανών. Γενικά στοιχεία Eξευγενισμού. Μηχανικές και χημικές διεργασίες Εξευγενισμού. Βασικές αρχές και προετοιμασία τυποβαφής. Περιγραφή μεθόδων, μετακατεργασίες και ειδικές μέθοδοι Τυποβαφικής. Προηγμένες συνθετικές ίνες. Πλήρως αρωματικά πολυαμίδια, π- και μ- πολυαραμιδικές ίνες, δομή, παραγωγή, ιδιότητες και βαφή τους. Υαλονήματα, παραγωγή, ιδιότητες, χρήσεις, ιξωδοελαστική συμπεριφορά και ενίσχυση σύνθετων υλικών. Οπτικές ίνες γυαλιού. Χημική σύσταση, μικροσκοπικά χαρακτηριστικά και δομή των υαλονημάτων. Ανθρακονήματα, προέλευση, κατηγορίες, δομή, παραγωγή, ιδιότητες. Κοίλες ίνες άνθρακα. Ελαστομερείς ίνες, παραγωγή, χημικές και θερμικές ιδιότητες, μικροσκοπική εμφάνιση και χρήσεις. Ολεφινικές ίνες, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, παραγωγή, ιδιότητες, χρήσεις. Φθοροπολυμερή, μελαμίνη, ορυκτές ίνες, εξελιγμένες πολυακρυλικές ίνες, κεραμικά υλικά και ίνες ειδικών χαρακτηριστικών. Σύνθετα υλικά, μέθοδοι παραγωγής, ιδιότητες, συμπεριφορά στην κρούση, απορρόφηση υγρασίας.

J. Shore, “Cellulosics Dyeing”, The Society of Dyers and Colourists, 1995.

A. D. Broadbent, “Basic Principles of Textile Coloration”, 2001.

A. K. R. Choudhury, “Textile Preparation and Dyeing”, Science Publishers, 2006.

J. R. Aspland, “Textile Dyeing and Coloration”, AATCC, 1997.

Hugh, MacDonald, Smith, “High Performance Pigments”, Wiley-VCH, 2002.

G. Buxbaum, G. Pfaff, “Industrial Inorganic Pigments”, Wiley-VCH, 2005.

J. W. S. Hearle, “High Performance Fibers”, Woodhead Publishing Ltd, 2004.

T. Fukuda, Z. Maekawa, T. Fujii, “Advances in Fiber Composite Materials”, Elsevier, 1994.

J. M. Hodgkinson, “Mechanical Testing of Advanced Fibre Composites”, Woodhead Publishing Ltd, 2000.

L. Tong, A. P. Mouritz, M. K. Bannister, “3D Fibre Reinforced Polymer Composites”, Elsevier, 2002.

A. Miravete, “3-D Textile Reinforcements in Composite Materials”, Woodhead Publishing Ltd, 1999.

T.-W. Chou, “Microstructural Design of Fiber Composites”, Cambridge University Press, 1992.

B. D. Agarwal, L. J. Broutman, K. Chandrashekhara, “Analysis and Performance of Fiber Composites”, John Wiley and Sons, 2006.

K. K. Chawla, “Fibrous Materials”, Cambridge University Press, 1998.