Σχέδιο Δομής Υφαντών Υφασμάτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σχέδιο Δομής Υφαντών Υφασμάτων
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεικτό
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙAΣ 2 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 4,0
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικής Υποδομής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΌχιΣκοπό του μαθήματος αποτελεί η μελέτη των διαφόρων σχεδίων (μορφών) ύφανσης, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή απλών, πολλαπλών και ειδικών υφασμάτων, καθώς και η διαδικασία μετασχηματισμού του θεωρητικού σχεδίου σε ύφασμα και αντιστρόφως.

Το εργαστηριακό μέρος αποβλέπει, αφενός στη σύνθεση των ανωτέρω υφασμάτων στα μηχανήματα του Τμήματος, αφετέρου στην εύρεση, μέσω της ανάλυσης δείγματος, όλων εκείνων των παραμέτρων που είναι απαραίτητες για την αναπαραγωγή του υφάσματος.


Ανάπτυξη αρχών ύφανσης και παράμετροι αυτής. Απεικόνιση σχεδίων, υφασμάτων και μιτώματος. Ταξινόμηση σχεδίων. Βασικά σχέδια: Απλά, «διαγωνάλ», «σατέν». Παράγωγα σχέδια. Επεξεργασμένα σχέδια. Απεικόνιση, δημιουργία σχεδίων διπλής όψης. Σχέδια μιτώματος, καρτέλες, χαρακτηριστικά στοιχεία υφασμάτων με τα παραπάνω σχέδια. Χρησιμοποιούμενα νήματα, χρωματοστοιχίες κλωστών στημονιού και υφαδιού. Βασικές αρχές ανάλυσης υφάσματος.

Εφαρμογή των παραπάνω σχεδίων επί υφασμάτων, καθώς και ανάλυση και σύνθεση υφασμάτων σε πειραματικούς αργαλειούς.


“Autorenkollektiv Gewebe Technik”, Veb Fachbuchverlag, Leipzig, 1978.

Blinov, Shibabaw, Belay, “Design of Woven Fabrics”, 1988.

H. W. Kipp, “Narrow Fabric Weaving”, Salzburg, Sauerlander, 1989.


Σχεδιασμός Παραγωγής Εξειδικευμένων Γραμμικών Ινοδομών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σχεδιασμός Παραγωγής Εξειδικευμένων Γραμμικών Ινοδομών
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεικτό
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙAΣ 3+1 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 6,0
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικής Υποδομής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΌχιΗ ουσιαστική μελέτη των τεχνολογιών της μετασκευής νημάτων και των τεχνολογιών μη συμβατικής νηματοποίησης. Η παροχή κατάλληλων γνώσεων για το σχεδιασμό και την οργάνωση της παραγωγής νημάτων –εκτέλεση παραγγελιών–, βασισμένη σε σύγχρονες αντιλήψεις οργάνωσης της παραγωγής σε βιομηχανικές μονάδες.

Στο εργαστηριακό μέρος επιχειρείται η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των σπουδαστών ως προς την οργάνωση και διευθέτηση διαφόρων επάλληλων παραγγελιών παραγωγής νημάτων (case studies). Οι σπουδαστές, κατέχοντας τις απαραίτητες γνώσεις των τεχνολογικών απαιτήσεων και τεχνικών δυνατοτήτων των υφιστάμενων μηχανημάτων παραγωγής, θα επιχειρούν, χρησιμοποιώντας τις συνδυαστικές τους ικανότητες, να δώσουν τη βέλτιστη σχεδίαση των παραγωγικών διαδικασιών ανά περίπτωση.


Επεξεργασίες και μηχανήματα μετασκευής νημάτων («μπομπινουάρ», στριπτήρια, τσιλεδομηχανές, χνουδιάστρες και «πελετονέζες»). Επεξεργασίες και μηχανήματα παραγωγής «φαντεζί» νημάτων. Τεχνολογίες μη συμβατικής νηματοποίησης (ανοικτού άκρου με ρότορα και με τριβή, αυτόστριψη, ετερογενής). Νέες τεχνολογίες και παραλλαγές συμβατικής νηματοποίησης. Γενικές αρχές οργάνωσης παραγωγής Κλωστοϋφαντουργικών επιχειρήσεων. Ανάπτυξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO. Ανάπτυξη φιλοσοφίας Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας (TQM). Αρχές ίδρυσης Κλωστοϋφαντουργικής επιχείρησης. Συστήματα προσδιορισμού παραγωγικότητας. Εφαρμοσμένες τεχνικές κοστολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών σε Κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις. Ανάπτυξη των εννοιών γρήγορης απόκρισης (QR), αρχικής εφαρμογής και επιτυχίας (RFT-JIT) σε Κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις. Δομές ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων τηλεποπτείας, τηλεχειρισμού και ελέγχου, ειδικές μορφές τέτοιων συστημάτων Κλωστοϋφαντουργίας. Ιεραρχικές δομές βιομηχανικών πληροφοριακών συστημάτων. Τυπικά παραδείγματα στην Κλωστοϋφαντουργία. Στοιχεία δικτύων υπολογιστών. Ολοκληρωμένη παραγωγή με υπολογιστές.

Σχεδιασμός και εκτέλεση παραγγελίας παραγωγής νημάτων ειδικών προδιαγραφών με μη συμβατικές μεθόδους νηματοποίησης. Σχεδιασμός πειράματος με χρήση ελέγχου ποιότητας για τον προσδιορισμό της επίδρασης μεταβλητών της παραγωγικής διαδικασίας στα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ασκήσεις σχεδιασμού/προγραμματισμού ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων τηλεποπτείας, τηλεχειρισμού και ελέγχου.


V. D. Dudeja, “Management of Textile Industry”, Textile Trade Press, 1981.

W. Klein, “New Spinning Systems”, The Textile Institute, Manchester, 1987.

H. Deussen, “Rotor Spinning Technology”, Schlafhorst Inc., 1993.

R. L. Flood, “Beyond TQM”, John Wiley and Sons, 1993.

M. J. Fox, “Quality Assurance Management”, Chapman and Hall, 1993.

F. Price, “Right First Time”, Gower, 1994.

Σ. Βασιλειάδης, «Νέες Τεχνολογίες Νηματοποίησης», 1997.

Α. Πριμέντας, «Στρατηγικές και Τεχνικές Οργάνωσης Παραγωγής Κλωστοϋφαντουργικών Επιχειρήσεων», 2002.

P. R. Lord, “Handbook of Yarn Production”, The Textile Institute, Manchester, 2003.


Τεχνολογία Παραγωγής Προτύπων Ενδύματος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τεχνολογία Παραγωγής Προτύπων Ενδύματος
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεικτό
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙAΣ 3 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 6,0
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικής Υποδομής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΌχιΤο μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να ερμηνεύουν το διαστασιολόγιο και να λαμβάνουν μετρήσεις για τη δημιουργία ενδύματος, να σχεδιάζουν τα βασικά πρότυπα και να κάνουν αναπτύξεις σε διάφορα μεγέθη, να υπολογίζουν σμίκρυνση και μεγέθυνση προτύπων υπό συγκεκριμένη κλίμακα και να αλλάζουν το «στυλ» του προτύπου.

Κατασκευή προτύπων για φούστα, παντελόνι, γιλέκο, ζακέτα σακάκι, μπλούζα/υποκάμισο, φόρεμα, παλτό, κάπα και η ανάπτυξή τους στα διάφορα μεγέθη. Κατασκευή προτύπου για πλεκτά ενδύματα. Κατασκευή προτύπου για εσώρουχα και μαγιό. Δημιουργία παιδικών προτύπων και ανάπτυξη αυτών στα διάφορα μεγέθη σύμφωνα με την ηλικία. Τοποθέτηση προτύπου στον πάγκο κοπής, σε μινιατούρα και σε πραγματικές διαστάσεις.

W. Aldrich, «Σχεδίαση και Κοπή Γυναικείων Ρούχων», 2009.

H. Eberle, H. Hermeling, M. Hornberger, “Fachwissen Bekleidung”, Europa-Lehrmittel, 2007.

A. Fontaine, “Technologie für Bekleidungsberufe, Lehrbuch: Grundstufe und Fachstufen Lehr-/Fachbuch”, Stam, 2008.

C. Vindersvon, “Entwicklung eines Studiengangkonzeptes: Lehramt an Berufskollegs im Fach Bekleidungstechnik”, Akademikerverlag, 2011.

S. J. Jones, “Fashion Design (Portfolio)”, 2011.

J. Sissons, “Basics Fashion Design: Knitwear”, 2010.

G. Cooklin, “Garment Technology for Fashion Designers”, 2001.

G. Cooklin, “Pattern Cutting for Women’s Outwear”, 2001.

G. Cooklin, “Pattern Grading for Women’s Clothes”, 2001.

B. Johnson-Hill, “Fashion Your Future”, 1998.


Μεταφορά Μάζας και Ενέργειας σε Βαφικά Συστήματα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεταφορά Μάζας και Ενέργειας σε Βαφικά Συστήματα
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεικτό
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙAΣ 3 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 6,0
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικής Υποδομής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΌχιΕπιδιώκεται να κατανοήσουν οι σπουδαστές βασικές έννοιες Θερμοδυναμικής και Ρευστομηχανικής, να εξοικειωθούν με τα φαινόμενα μεταφοράς μάζας και θερμότητας σε βαφεία και στεγνωτήρια, να μυηθούν στις εξειδικευμένες μεθόδους προσρόφησης και τις εξελιγμένες τεχνικές διαχωρισμού και συσσωμάτωσης χρωστικών.

Νόμοι της Θερμοδυναμικής. Έργο και θερμότητα. Βαφικά θερμοδυναμικά συστήματα. Ιδανικά και πραγματικά αέρια. Νόμοι των ιδανικών αερίων, βασικές θερμοδυναμικές διεργασίες. Φαινόμενα μεταφοράς. Μεταφορά θερμότητας, μηχανισμοί μεταφοράς και ισοζύγιο ενέργειας. Εναλλάκτες θερμότητας, ομορροής και αντιρροής, διασταυρούμενης ροής, κελύφους–σωλήνων. Μεταφορά μάζας, βασικές έννοιες, μηχανισμοί, εφαρμογές σε διάφορα συστήματα. Νερό και ατμός ως θερμαντικά ρευστά. Εγκατάσταση παραγωγής και κυκλοφορίας ατμού. Συστήματα ψύξης, ψύξη με αέρα, νερό, υγρό άζωτο και ξηρό πάγο. Βασικές αρχές λειτουργίας στεγνωτηρίων. Hot-flues, ράμες, στεγνωτήρια νημάτων, κενού, υπερήχων, δια καύσεως. Κυκλοφορία και ανακύκλωση νερού. Απόσταξη, εκχύλιση, προσρόφηση. Ανόργανα και οργανικά προσροφητικά υλικά, προσρόφηση χρωμάτων από υγρά συστήματα. Θέσεις, παράγοντες, κινητική και ισόθερμες προσρόφησης. Επίδραση προσρόφησης στις φυσικές, χημικές και μικροσκοπικές ιδιότητες των υλικών. Εφαρμογές της προσρόφησης (φυλλώδη υβριδικά νανοϋλικά, συστήματα ένθεσης και υποστήλωσης, νανοσύνθετα χρωμάτων–προσροφητικών, δέσμευση, καταλυτική συσσωμάτωση, προσανατολισμός και αυτο-οργάνωση χρωστικών).

D. Basmadjian, “Mass Transfer: Principles and Applications”, CRC Press, 2004.

D. Basmadjian, “Mass Transfer and Separation Processes: Principles and Applications”, CRC Press, 2007.

K. Asano, “Mass Transfer: From Fundamentals to Modern Industrial Applications”, Wiley-VCH, 2006.

R. Treybal, “Mass Transfer Operations”, McGraw-Hill, 1980.

F. P. Incropera, D. P. DeWitt, T. L. Bergman, A. S. Lavine, “Fundamentals of Heat and Mass Transfer”, Wiley, 2006.

W. L. McCabe, J. C. Smith, P. Harriot,“Unit Operations in Chemical Engineering”, McGraw-Hill, 1993.

R. Zarzytci, A. Chacuk, “Absorption: Fundamentals and Application”, Pergamon Press, 1993.

A. H. P. Skelland, “Diffusional Mass Transfer”, Krieger, Malabar, 1985.

J. H. Lienhard, “A Heat Transfer Textbook”, Phlogiston Press, Cambridge, Massachusetts, 2011.

http://www.grc.nasa.gov/WWW/k-12/airplane/heat.html

http://blowers.chee.arizona.edu/cooking/heat


Διαχείριση Παραπροϊόντων και Περιβάλλον

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διαχείριση Παραπροϊόντων και Περιβάλλον
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεικτό
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙAΣ 2 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 4,0
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιλογής Υποχρεωτικό
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΌχιΤο μάθημα επιτυγχάνει την εισαγωγή στη γνώση των διαδικασιών βαφής συμμείκτων προϊόντων, την κατανόηση σύγχρονων μεθόδων βελτιστοποίησης της παραγωγής, αυτοματοποίησης των βαφείων και εξοικονόμησης ενέργειας, την εμβάθυνση στις επεξεργασίες που έπονται της βαφής και διευκολύνουν τη στερέωση των χρωμάτων, τον αποχρωματισμό και τον τελικό εξευγενισμό των προϊόντων, την εξοικείωση με τις αρχές της ενεργειακής ανακύκλωσης και τις μεθόδους επεξεργασίας αποβλήτων.

Η ενέργεια ως οικονομικό μέγεθος. Μέθοδοι μεγιστοποίησης απόδοσης. Τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας σε βασικά στάδια παραγωγής και κυρίως στη βαφή, το στέγνωμα και τον εξευγενισμό. Μηχανολογικός εξοπλισμός, αυτοματοποίηση βαφείου. Μέθοδοι βελτιστοποίησης παραγωγικότητας κατά τη βαφή συμμείκτων. Τεχνικές ελαχιστοποίησης αποβλήτων. Σύσταση αποβλήτων βαφείου–φινιριστηρίου. Μέθοδοι επεξεργασίας καθαρισμού, χημικές, βιολογικές και μηχανικές. Παράμετροι χαρακτηρισμού υγρών αποβλήτων. Μέτρηση του ρυπαντικού φορτίου των αποβλήτων. Προσδιορισμός βασικών μεγεθών, pH, υπολειμματικού χλωρίου, αγωγιμότητας, BOD5, BOD21, TC, TOD, COD. Αερόβια και αναερόβια βιολογική επεξεργασία. Στάδια προκατεργασίας και κατεργασίας. Λιποσυλλέκτες, αμμοσυλλέκτες, εσχάρες, λεπτά κόσκινα, δεξαμενές παροχής και ομογενοποίησης, καθίζηση, επίπλευση, κροκίδωση, συσσωμάτωση, χημική οξείδωση, εξουδετέρωση, δεξαμενές ενεργού ιλύος, βιολογικά διυλιστήρια, συστήματα αναερόβιας χώνευσης. Επεξεργασίες υγρών αποβλήτων Κλωστοϋφαντουργίας, βαμβακιού, συμμείκτων. Μέθοδοι ανακύκλωσης υγρών και αερίων αποβλήτων. Ρύπανση λιμνών και ρευμάτων (χειμάρρων, ποταμών). Διατύπωση περιβαλλοντικού προβλήματος.

R. M. Christie, “Environmental Aspects of Textile Dyeing”, CRC Press, 2007.

M. Miraftab, A. R. Horrocks, “Ecotextiles: The Way Forward for Sustainable Development in Textiles”, Woodhead Publishing Ltd, 2007.

K. Slater, The Textile Institute, “Environmental Impact of Textiles: Production, Processes and Protection”, Woodhead Publishing Ltd, Manchester, 2003.

K. Lacasse, W. Baumann, “Textile Chemicals: Environmental Data and Facts”, Springer, 2004.

Y. Wang, “Recycling in Textiles”, Woodhead Publishing Ltd/The Textile Institute, 2006.

E. Kabir, “Treatment of Textile Wastewater by Sulfonation Method”, VDM Verlag, 2010.

F. J. Cervantes, S. G. Pavlostathis, A. C. van Haandel, “Advanced Biological Treatment Processes for Industrial Wastewaters”, IWA Publishing, 2006.

P. N. L. Lens, L. H. Pol, P. Wilderer, T. Asano, “Water Recycling and Resource Recovery in Industry: Analysis, Technologies and Implementation”, IWA Publishing, 2002.


Χημεία Κλωστοϋφαντουργικών Πολυμερών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Χημεία Κλωστοϋφαντουργικών Πολυμερών
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεικτό
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙAΣ 2 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 4,0
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικής Υποδομής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΌχιΤο μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν τις βασικές έννοιες της Χημείας των μακρομοριακών ενώσεων, με έμφαση στις πολυμερείς φυσικές και συνθετικές ίνες που χρησιμοποιούνται στην Κλωστοϋφαντουργία.

Εισαγωγή και βασικές έννοιες. Ταξινόμηση των πολυμερών. Βασικές αντιδράσεις πολυμερισμού. Φυσικά πολυμερή (κυτταρίνη και κερατίνη). Συνθετικά πολυμερή (πολυαμίδια, πολυακρυλονιτρίλια, πολυεστέρες). Γραμμικά πολυμερή. Μέθοδοι μορφοποίησης πολυμερών, παραγωγή ινών. Σύνθεση, δομή, μορφολογία, στερεοχημεία, ιδιότητες, ινοποίηση και βαφή Κλωστοϋφαντουργικών πολυμερών. Υφάνσιμα πολυμερικά υλικά, σύγχρονες πολυμερείς ίνες, μέθοδοι παραγωγής, γενικά χαρακτηριστικά, ιδιότητες, χρήσεις. Πολυσυσταδικά συμπολυμερή, σύνθεση, νηματοποίηση, μοριακός χαρακτηρισμός, μορφολογία, ιδιότητες. Προσδιορισμός μοριακών βαρών με χρωματογραφία αποκλεισμού μεγεθών (SEC), μέτρηση ιξώδους διαλύματος, ωσμωμετρία μεμβράνης (MO), σκέδαση φωτός. Φασματοσκοπία ορατού–υπεριώδους, υπερύθρου για αναγνώριση υφανσίμων ινών. Χρωματομετρικός προσδιορισμός συγκέντρωσης πολυμερούς, επίδραση της συγκέντρωσης στην ποιότητα της Κλωστοϋφαντουργικής ίνας. Περίθλαση ακτίνων Χ (XRD), κρυστάλλωση πολυμερούς. Διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης (DSC). Ηλεκτρονική μικροσκοπία (SEM, TEM) για μελέτη της μορφολογίας Κλωστοϋφαντουργικών ινών. Τήξη, θερμοκρασία υαλώδους μεταπτώσεως, κρυσταλλικότητα και μηχανικές ιδιότητες ινών. Πληρωτές, πλαστικοποιητές. Πολυμερικές επικαλύψεις. Ταυτοποίηση υφανσίμων ινών κατά ASTM.

J. M. G. Cowie, “Polymers: Chemistry and Physics of Modern Materials”, 2nd Edition, Blackie Academic and Professional, 1994.

H.-G. Elias, “An Introduction to Plastics”, 1st Edition, VCH, 1993.

G. Challa, “Polymer Chemistry: An Introduction”, 1st Edition, Ellis Horwood Ltd, 1993.

D. W. Van Krevelen, “Properties of Polymers”, 3rd Edition, Elsevier, 1990.

V. B. F. Mathot, Ed., “Calorimetry and Thermal Analysis of Polymers”, 1st Edition, Hanser Publishers, 1994.

I. M. Ward, D. W. Hadley, “An Introduction to the Mechanical Properties of Solid Polymers”, 1st Edition, John Wiley and Sons, 1993.

R. A. Charvat, “Coloring of Plastics: Fundamentals”, John Wiley and Sons, 2003.

R. M. Harris, “Coloring Technology for Plastics”, William Andrew, 1999.

A. Müller, “Coloring of Plastics: Fundamentals, Colorants, Preparations”, Hanser Verlag, 2003.

R. B. Seymour, R. S. Porter, “Man-Made Fibers: Their Origin and Development”, Elsevier Applied Science, 1993.

D. R. Salem, “Structure Formation in Polymeric Fibers”, Hanser Verlag, 2001.

J. E. McIntyre, The Textile Institute, “Synthetic Fibres: Nylon, Polyester, Acrylic, Polyolefin”, CRC Press, Manchester, 2005.

S. B. Warner, “Fiber Science”, Prentice Hall, 1995.

V. B. Gupta, V. K. Kothari, “Manufactured Fibre Technology”, Springer, 1997.

S. P. Mishra, “A Textbook of Fibre Science and Technology”, New Age International, 2000.

K. K. Chawla, “Fibrous Materials”, Cambridge University Press, 1998.

P. Ghosh, “Fibre Science and Technology”, Tata McGraw-Hill Education, 2004.

L. H. Sperling, “Introduction to Physical Polymer Science”, 2nd Edition, John Wiley and Sons, 1992.

U. W. Gedde, “Polymer Physics”, 3rd Edition, Kluwer Academic Publishers, 1999.


Ηλεκτρονική Σχεδίαση Πλεκτών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σχέδιο Δομής Υφαντών Υφασμάτων
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεικτό
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙAΣ 2 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 4,0
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιλογής Υποχρεωτικό
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΌχιΤο μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να αντιλαμβάνονται τις βασικές αρχές σχεδίασης ενός πλεκτού υφάσματος σε ηλεκτρονικό σύστημα σχεδίασης CAD και εφαρμογής του σε πλεκτομηχανές βιομηχανικής παραγωγής, να σχεδιάζουν και να παράγουν «ούγες», απλά και σύνθετα σχέδια τύπου Jacquard και «ιντάρσια», να αναλύουν δομές πλεκτών και, ακολούθως, να τις παράγουν με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, να δημιουργούν πρόγραμμα σχεδίου πλεκτού υφάσματος σε ηλεκτρονική πλεκτομηχανή, να ελέγχουν το σχέδιο επάνω στη μηχανή και να το βελτιώνουν στα σημεία που απαιτείται, να εντοπίζουν προβλήματα παραγωγής και να τα επιλύουν.

Παρουσίαση και ανάπτυξη του συστήματος σχεδίασης πλεκτών σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εφαρμογές για ανάπτυξη διαφόρων σχεδίων πλεκτών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έλεγχοι προεργασίας στην ηλεκτρονική πλεκτομηχανή. Παρουσίαση και ανάπτυξη τρόπου λειτουργίας μιας ηλεκτρονικής ευθύγραμμης πλεκτομηχανής. Ανάπτυξη και πλέξη βασικών σχεδίων σε ηλεκτρονική πλεκτομηχανή. Ανάπτυξη σύνθετων σχεδίων Jacquard στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και εφαρμογή τους σε ηλεκτρονική πλεκτομηχανή. Συνδυασμοί σχεδίων και δομών θηλιάς για βελτίωση του κόστους πλέξης και ενδύματος. Επιπτώσεις της αλλαγής των δομών στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πλεκτών. Ανάπτυξη και κατασκευή πλεκτών «ιντάρσια», δύο, τριών και τεσσάρων χρωματισμών. Ανάπτυξη και κατασκευή «ιντάρσια» πλεκτών στη δομή τους και πλεκτών με ειδικές εμφανίσεις.

K. P. Weber, M. O. Weber “Wirkerei und Strickerei, Technologische und Bindungstechnische Grundlagen”, Μelliand, 2008.

D. J. Spencer, “Knitting Technology: A Comprehensive Handbook and Practical Guide”, Woodhead Publishing Series in Textiles, 2001.

F. Tellier-Loumagne, W. Kuhlmann, “Textildesign Stricken: Inspirationen aus der Natur”, Haupt Verlag, 2007.

C. Iyer, B. Mammel, W. Schäch, “Rundstricken. Theorie und Praxis der Maschentechnik”, 1991.

K.-F. Au, “Advances in Knitting Technology”, Woodhead Publishing Series in Textiles, 2011.

J. Wilson, “Handbook of Textile Design: Principles, Processes, and Practice”, 2001.

D. F. Palling, “Warp Knitting Technology”.

S. Raz, “Flat Knitting, the New Generation”.


Ηλεκτρονική Σχεδίαση και Κατασκευή Ενδύματος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ηλεκτρονική Σχεδίαση και Κατασκευή Ενδύματος
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεικτό
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙAΣ 2 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 4,0
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιλογής Υποχρεωτικό
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΌχιΤο μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να σχεδιάζουν υφάσματα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, να δημιουργούν μοντέλα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και να εφαρμόζουν ύφασμα σε σκίτσο, να δημιουργούν δειγματολόγια σε κατάλληλη μορφή αρχείου, να σχεδιάζουν πρότυπα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, να δημιουργούν μεγέθη ενδυμάτων σε πρόγραμμα επεξεργασίας προτύπων ενδύματος, να δημιουργούν το απαιτούμενο δειγματολόγιο, να υπολογίζουν το κόστος ενός ενδύματος και τη «φύρα» του υφάσματος με προσομοίωση του σταδίου κοπής.

Παρουσίαση συστημάτων σχεδίασης ενδύματος CAD. Εξοικείωση με τη χρήση των προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη σχεδίαση ενδύματος. Δημιουργία μοντέλου στον υπολογιστή και παραμετροποίηση. Δημιουργία αρχείου καρτέλας μοντέλου. Παλέτες χρωμάτων και δημιουργία χρωματολογίου, αναμείξεις χρωμάτων. Επεξεργασία εικόνας από σαρωτή σε συνδυασμό με υφάσματα. Συσχέτιση τεχνικών προδιαγραφών των περιφερειακών (σαρωτή, οθόνης, εκτυπωτή) για καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης. Παρουσίαση συστημάτων σχεδίασης προτύπων CAD. Εξοικείωση με τη χρήση προγράμματος σχεδίασης προτύπων ενδύματος σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δημιουργία προτύπου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και εκτύπωση στον plotter σε πραγματικές διαστάσεις και υπό κλίμακα. Κατασκευή βασικού προτύπου, ανάπτυξη σε όλα τα μεγέθη και τοποθέτηση τεμαχίων στον πάγκο κοπής. Υπολογισμός «φύρας». Επεξεργασία, τροποποίηση των διαστάσεων του προτύπου. Μετατροπή του βασικού προτύπου και δημιουργία νέου με διαφορετικό «στυλ». Σχεδίαση προτύπου, ενδύματος, τοποθέτηση και εκτύπωση σε plotter και εκτυπωτή.

B. Wirschun, «Ηλεκτρονική Σχεδίαση Ενδυμάτων με Corel Draw», 2009.

E. G. Schilling, “An Introduction to Quality Control for Apparel Industry”, 1992.

H. Eberle, H. Hermeling, M. Hornberger, “Fachwissen Bekleidung”, Europa-Lehrmittel, 2007.

A. Fontaine, “Technologie für Bekleidungsberufe, Lehrbuch: Grundstufe und Fachstufen Lehr-/Fachbuch”, Stam, 2008.

C. Vindersvon, “Entwicklung eines Studiengangkonzeptes: Lehramt an Berufskollegs im Fach Bekleidungstechnik”, Akademikerverlag, 2011.

S. J. Jones, “Fashion Design (Portfolio)”, 2011.

J. Sissons, “Basics Fashion Design: Knitwear”, 2010.

G. Cho, “Smart Clothing: Technology and Applications”, Taylor and Francis, 2009.