Γενικές ΠληροφορίεςΒιογραφικόΔημοσιεύσεις

vasileiadhs Θέση: Καθηγητής
Γραφείο: Εργ. Βαφικής (Β213)
Τηλέφωνο Γραφείου: 210 538 1171
Email aavassiliadis@netscape.net
Τομέας:
Ώρες υποδοχής Σπουδαστών:

Σπουδές:

Πτυχίο Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (1982)

Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χημεία Πολυμερών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1992)

 

Διδασκαλία:

Χρώμα και Προηγμένες Ίνες (Προπτυχιακό Μάθημα, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά)

Αποχρωματισμός και Λεύκανση (Προπτυχιακό Μάθημα, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά)

Συνθετικές Ίνες Υψηλών Προδιαγραφών (Προπτυχιακό Μάθημα, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά)

Σχεδίαση Έξυπνων Υφασμάτων (Μεταπτυχιακό Μάθημα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Σχεδίαση Υφασμάτων Ειδικών Προδιαγραφών (Μεταπτυχιακό Μάθημα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

 

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:

Ριζικός Πολυμερισμός

Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Πολυμερών

Βαφή Συνθετικών Πολυμερών

Βαφικές Ιδιότητες Πολυαραμιδικών Ινών

Δέσμευση Χρωμάτων από Ανόργανα Προσροφητικά Υλικά

Υβριδικά Νανοσύνθετα Χρώματος–Αργίλου

 

Συγγραφικό Έργο:

«Χημικές Αντιδράσεις Οργανικών Ενώσεων» (Αθήνα, 1993)

«Τεχνολογία Βαφικής – Εξευγενισμού» (5η Έκδ., Αθήνα, 2000)

«Συνθετικές Ίνες Υψηλών Επιδόσεων» (Πειραιάς, 2001)

«Σχέδιο Υφάσματος – Χρώμα Ι» (Αθήνα, 2005, 4 συγγραφείς)

«Σχέδιο Υφάσματος – Χρώμα ΙΙ» (Αθήνα, 2005, 4 συγγραφείς)

«Λευκαντικές Κατεργασίες Υφανσίμων» (5η Έκδ., Αθήνα, 2009)

 

Πτυχιακές Εργασίες: 20

Μεταπτυχιακές Διατριβές: 3

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις:

A. A. Vassiliadis, “Aqueous Bath Dyeing of Vinylferrocene Copolymers with C.I. Disperse Blue 165”, Chimika Chronika, New Series, 26, 429 (1997)

Roulia, and A. A. Vassiliadis, “Interactions between C.I. Basic Blue 41 and Aluminosilicate Sorbents”, J. Colloid Interf. Sci., 291, 37 (2005)

A. A. Vassiliadis, M. Roulia, and M. Boussias, “Disperse Dyeing Systems for p-Aramid Fibers”, Proceedings of the 37th International Symposium on Novelties in Textiles, Ljubljana, 2006

Roulia, and A. A. Vassiliadis, “Clay Materials as Catalysts for Dye Aggregation”, Proceedings of the 14th International Symposium on Intercalation Compounds, Seoul, 2007

Roulia, and A. A. Vassiliadis, “Sorption Characterization of a Cationic Dye Retained by Clays and Perlite”, Micropor. Mesopor. Mater., 116, 732 (2008)

Roulia, and A. A. Vassiliadis, “Clay-Catalyzed Phenomena of Cationic-Dye Aggregation and Hydroxo-Chromium Oligomerization”, Micropor. Mesopor. Mater., 122, 13 (2009)