Γενικές ΠληροφορίεςΒιογραφικόΔημοσιεύσεις

portrait_icon Θέση: Καθηγητής
Γραφείο: Εργ. Κλωστικής(Γ012)
Τηλέφωνο Γραφείου: 210 538 1211, 1213
Email aprim@puas.gr
Τομέας:
Ώρες υποδοχής Σπουδαστών:


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. 24οΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (1981)
2 .ΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ “ΔΕΛΤΑ”, Αθήνα
Πτυχίο Ηλεκτρονικού-Μηχανικού (1981 – 1983)
3. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ, Αθήνα, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.)
ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΛΩΣΤΙΚΗ
Πτυχίο Κλωστοϋφαντουργού (Γεν. Βαθμός 8 22/100)
1983 – 1987
4. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ, Αθήνα, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.)
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

Πτυχίο Ηλεκτρονικού-Μηχανικού Τ.Ε.
(αναμένεται η ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας μέχρι τον Ιούλιο 2014)
2010 – 2014
5. ΣΧΟΛH ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Σ.Ε.Τ.ΤΗΛ.)
ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΟΥ, ΠΥΡΓΟΣ – ΗΛΕΙΑΣ

Πτυχίο Ηλεκτρονικού-Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών (με διάκριση)
1988
6. THE UNIVERSITY OFLEEDS, LEEDS, ΑΓΓΛΙΑ
DEPARTMENT OF TEXTILE INDUSTRIES (ΣΧΟΛΗΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ)

Master of Science (M.Sc.) in Textile Science and Engineering
1990 – 1991
7. THE UNIVERSITY OFLEEDS, LEEDS, ΑΓΓΛΙΑ
DEPARTMENT OF TEXTILE INDUSTRIES (ΣΧΟΛΗΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ)

Ph.D. in Textile Science and Engineering (ΈρευναΔιδακτορικούΕπιπέδου) 1991 – 1994

3. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), Αθήνα

Χρηματικά βραβεία προπτυχιακών σπουδών (φοιτητής του τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας, Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Αθήνα)
1983 – 1984
1984 – 1985
2. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), Αθήνα

Τριετής υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στην κλωστοϋφαντουργία
σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού
(κατόπιν Πανελληνίου διαγωνισμού)
1990 – 1993
3. Department of Textile Industries (ΣχολήΚλωστοϋφαντουργίας),
The University of Leeds, Leeds, Αγγλία

Μονοετής υποτροφία για ερευνητική εργασία 1993 – 1994

4. ΒΡΑΒΕΙΑ

1. William Lee 400 Τrust Committee, Textile Institute, Αγγλία

Χρηματικό Βραβείο (£400) και αναμνηστικό δίπλωμα για την καινοτόμο φύση της διδακτορικής διατριβής (κατόπιν διαγωνισμού μεταξύ όλων των Τμημάτων Κλωστοϋφαντουργίας των Βρετανικών Πανεπιστημίων). 1993

5. ΤΙΤΛΟΙ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

1. Βρετανική Βασιλική Εταιρεία Τεχνών(RoyalSocietyofArts), London, Αγγλία
Εταίρος(Fellow– F.R.S.A.)

1996 – 2013
2. Γεν. Δ/νση Κρατ. Προμηθειών, Γεν. Γραμ. Εμπορίου, Υπουργείο Ανάπτυξης
Μέλος Επιτροπής Έρευνας Διοικητικών Προσφυγών,
Αναπληρωματικό Μέλος 2ης Μόνιμης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων,
Τακτικό Μέλος 2ης Μόνιμης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων,
Αναπληρωματικό Μέλος 8ης Μόνιμης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων

1999
2000 – 2001
2003 – 2004
2004 – 2008
3. Ομότιμος Kριτικός (Peer Reviewer) Ευρωπαϊκού Ερευνητικού
Προγράμματος TIDE Project No DE 3002 “EASYTEX”

1999 – 2000
4. ΒρετανικόΚλωστοϋφαντουργικόΙνστιτούτο (ΤheTextileInstitute), Manchester, Αγγλία
Μέλος(Associate Member of The Textile Institute – A.T.I.)
ΟρκωτόςΤεχνολόγοςΚλωστοϋφαντουργός (CharteredTextileTechnologistC.Text.)
Αξιολογητής (Referee) αιτήσεωνγιατηναπονομήτουAssociateMembership (Α.Τ.Ι.)
Εταίρος (FellowofTheTextileInstitute – F.T.I.) &

1997
1997

2000

2002-σήμερα
5. Τ.Ε.Ι. Πειραιά
Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης Ερευνητικών Προγραμμάτων
Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Σπουδών του Ιδρύματος, εκπρόσωπος του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας
Μέλος – Κύριος Ερευνητής Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.)

2000 – 2001
2008

2005-σήμερα
6. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας, ΤΕΙ Πειραιά
Μέλος Εκλεκτορικού Σώματος
Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης Εκτάκτων Καθηγητών
Αναπληρωτής Τομεάρχης Κλωστικής – Υφαντικής,
Τομεάρχης Κλωστικής – Υφαντικής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.

2001-σήμερα
2003–2012
2004 – 2005
2005-σήμερα
2012-σήμερα

7. Εξωτερικός Εξεταστής (External Examiner)
Διδακτορικών Διατριβών (Ph.D. theses) στα πανεπιστήμια:
Anna University, Chennai, Madras, Ινδία
Madurai Kamaraj University, Madurai, Ινδία
Bharathiar University, Coimbatore, Ινδία

2001
2002
2002, 2004
8. ΤμήμαΚλωστοϋφαντουργίας, The University of Ghent, Ghent, Βέλγιο
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (Άμισθος)

2002
9. Τμήμα Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων, Παράρτημα Κιλκίς
Aλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης
Εξεταστής – μετεγγραφής φοιτητών από σχολές του εξωτερικού
Μέλος Εκλεκτορικού Σώματος

2002
2005, 2008
10. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), Αθήνα
Εισηγητής και Εξεταστής σε ετήσιους διαγωνισμούς-εξετάσεις για υποτροφίες εξωτερικού στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας
Επόπτης– Επιστημονικός Σύμβουλος υποτρόφου εξωτερικού

2007

2007-σήμερα
11. (Α.Σ.Ε.Π.), Αθήνα
Εξεταστής σε ετήσιο διαγωνισμό για πλήρωση θέσεων εκπαιδευτών στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας (τεχνικές σχολές – λύκεια)
2009
6. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

1. Βιομηχανία Νημάτων “Αφοι Α. Πριμέντα Ε.Π.Ε.”
Αγ. Μάρκου 10, Αθήνα 105 60

Βοηθός Γενικού Διευθυντή

• Παραγωγή νημάτων φαντεζί (δομής και χρωματισμών)
• Μηχανικός σε προπαρασκευαστικά μηχανήματα, κλώστριες,
στριπτήρια δακτυλιοφόρα και two-for-one, μπομπινουάρ,
μετακατασκευαστικά μηχανήματα (ανέμες, τσιλεδομηχανές).
09/1983 – 02/1988

09/1989 – 08/1990
2. Κλωστήρια-Υφαντήρια-Φινιριστήρια
“Εριουργία Τρία Άλφα (3Α) Α.Ε.”, Καλαμιώτου 10Α, Αθήνα 105 60

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

• Υπεύθυνος Ελέγχου Ποιότητας Νημάτων 01/1986 – 08/1990
3. “Κλωστήρια Αττικής Α.Ε.”, Αβέρωφ 36, Αθήνα 142 32

Τεχνολόγος Ελέγχου Ποιότητας. Βοηθός Διευθυντή Παραγωγής

• Μηχανικός μπομπινουάρ
• Έλεγχος Ποιότητας Κλωστηρίου
• Οργάνωση Παραγωγής 11/1989 – 08/1990
4. “Κλωστήρια Κ. Δούδος Α.Ε.”, Ν. Ραιδεστός, Θεσσαλονίκη 570 01

Τεχνικός Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντή Παραγωγής

• Υπεύθυνος Παραγωγής Τμήματος Ο.Ε. (σύμμικτα νήματα)
• Μηχανικός, μονταδόρος και υπεύθυνος λειτουργίας προκα-ταρκτικών μηχανημάτων και κλωστριών Ο.Ε.
• Μηχανικός, μονταδόρος, υπεύθυνος λειτουργίας και ενημέρωσης συγκροτήματος αυτόματης συσκευασίας νημάτων
• Υπεύθυνος Τεχνολόγος Ελέγχου Ποιότητας νημάτων Ο.Ε.
• Ειδικός συνεργάτης στη σύνταξη του συστήματος πιστοποίησης και Υπεύθυνος τεχνικού τομέα ΙSO 9002
01/1996 – 09/1997
5. “ ΕΛ.ΚΕ.ΔΕ. – Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού Α.Ε.”,
12ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας, Μεταμόρφωση 144 52

Τεχνολόγος Κλωστοϋφαντουργός

• Υπεύθυνος Εξοπλισμού, Οργάνωσης και Λειτουργίας εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας υφασμάτων και προστατευτικών ενδυμάτων εργασίας.
• Προετοιμασία εντύπων χειρισμού συσκευών και εκτέλεσης δοκιμών κατά το σύστημα ISO.
• Συνεργάτης σε Ευρωπαϊκά προγράμματα (Leonardo, Craft)
• Δημιουργία ηλεκτρονικής τράπεζας πληροφοριών Κλωστ/γικής Βιβλιογραφίας-Αρθρογραφίας 10/1997 – 09/1999
7. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΠΕΙΡΑ

1. Department of Textile Industries (ΣχολήΚλωστοϋφαντουργίας),
The University of Leeds, Leeds, Αγγλία

Βοηθός Καθηγητή Εργαστηρίων Πλεκτικής
1993 – 1994
2. Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας, Επιστήμη και Τεχνολογία: Κλωστοϋφαντουργία

Ειδικός συνεργάτης επί θεμάτων εκπαίδευσης και προβολής
της Κλωστοϋφαντουργίας με “πολυμέσα” (multimedia)
www.tmth.edu.gr/el/kiosks/textiles.html
1996
3. Υπεύθυνος Οργάνωσης και επί τριήμερο κύριος Εισηγητής εβδομαδιαίου Σεμιναρίου Εκπαίδευσης Κλωστοϋφαντουργίας στα πλαίσια του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μεταφορά τεχνογνωσίας σε χώρες του Τρίτου Κόσμου (EthiopiaIndustrialMission) (Συγγραφή σημειώσεων) (Αθήνα)
05/1998
4. Εισηγητής Σεμιναρίου Επαγγελματικής Κατάρτισηςμε θέμα
“Συντήρηση μηχανημάτων Κλωστοϋφαντουργίας”
(60 ώρες διδασκαλία – Συγγραφή σημειώσεων) (Αθήνα, Αμαλιάδα)
01-02 / 1999
5. Εισηγητής Σεμιναρίου Επαγγελματικής Κατάρτισηςμε θέμα
“Χειρισμός μηχανημάτων Κλωστοϋφαντουργίας”
(40 ώρες διδασκαλία – Συγγραφή σημειώσεων) (Αθήνα)
04-05 / 2000
6. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας, ΣΤΕΦ, Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Έκτακτος Καθηγητής Εφαρμογών(Εργαστηριακός Συνεργάτης)
Επίκουρος Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τακτικός Καθηγητής

• Τεχνολογία Ινών-Νημάτων (Εργαστ. Γ΄ Εξ.) (1997 – 2003)
• Κλωστοϋφαντουργικές Ίνες (Θεωρ.-Εργαστ. Γ΄ Εξ.) (1997 – 2003)
• Έλεγχος Ποιότητας Νημάτων (Θεωρ.-Εργαστ. Δ΄ Εξ.) (1999 – 2011)
• Τεχνολογία Μετασκευής Νημάτων (Εργαστ. Ζ΄ Εξ.) (1999 – 2005)
• Γεωμετρία Νημάτων (Εργαστ. ΣΤ΄ Εξ.) (2005 – 2011)
• Στρατηγική και Τεχνικές Οργάνωσης Παραγωγής Κλωστηρίων-Υφαντηρίων (Θεωρ. Ζ΄ Εξ.) – Εισηγητής του μαθήματος στο εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών (1999 – 2011)
• Σχεδιασμός Παραγωγής Γραμμικών Ινοδομών (Θεωρ.-Εργαστ. Β΄ Εξ.) (2011– σήμερα)
• Έλεγχος ΠοιότηταςΓραμμικών Ινοδομών (Θεωρ.-Εργαστ. Β΄ Εξ.) (2011– σήμερα)
• Σχεδιασμός Παραγωγής Εξειδικευμένων Γραμμικών Ινοδομών (Θεωρ.-Εργαστ. Β΄ Εξ.) (2011– σήμερα)
• Υπολογιστική Μοντελοποίηση Μηχανικής και Δομής Ινοδομικών Προϊόντων (Θεωρ. Ζ΄ Εξ.) (2011– σήμερα)

Υπεύθυνοςπρογράμματος ΕΠΕΑΕΚ “EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ”
Εισηγητής του αντικειμένου:Οργάνωση Μικρομεσαίων Επαγγελματικών Επιχειρήσεων (Επιλογής Ε΄Εξ.)

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Γραμμικών Ινοδομών (Ινών και Νημάτων)
Δημιουργία ειδικού εκπαιδευτικού υλικού (βιντεοσκόπηση εκτέλεσης εργαστηριακών ασκήσεων ελέγχου ποιότητας Κ/Υ προϊόντων) ως βοήθημα στους σπουδαστές του Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Γραμμικών Ινοδομών (Ινών και Νημάτων)

Υπεύθυνος Εργαστηρίων Παραγωγής Γραμμικών Ινοδομών (ΒαμβακερόΚλωστήριο)

1997 – 1999
1999 – 2003
2003 – 2008
2009– σήμερα

2003 – 2008

1999 – σήμερα

2011 – σήμερα

8. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Τμήμα ΚλωστοϋφαντουργίαςΤΕΙ Πειραιά, 1987

Πτυχιακή Εργασία • Ιδανική γεωμετρία νημάτων, Στρίψη, Βερίνα
• Συσκευές ελέγχου στρίψης νημάτων (Στροφόμετρα)
• Δημιουργία συσκευής ελέγχου ποιότητας νημάτων (Βερινόμετρο Prianic)

2. Μaster of Science (M.Sc.) in Textile Science and Engineering,
Τhe University of Leeds, Leeds, Αγγλία, 1990 – 91

Courses • Yarn Formation (Δημιουργία-Σχηματισμός Νήματος)
• Yarn Mechanics (Μηχανική Δομής Νημάτων)
• Fabric Mechanics (Μηχανική Δομής Υφασμάτων)
• Modern Aspects of Yarn Production (Νέες τεχνολογίες παραγωγής νημάτων)
• Advanced Methods of Finishing (Εξελιγμένεςμέθοδοιφινιρίσματος)
• Advanced Statistics with Textile Applications (Εξελιγμένη θεωρία στατιστικής με εφαρμογές στην κλωστοϋφαντουργία)

Dissertation • Στρίψη, ροπή έκστριψης, τάση βερινιάσματος νημάτων.
• Η επίδραση των παραπάνω χαρακτηριστικών στη σπειροειδή στρέβλωση πλεκτών υφασμάτων (Spirality).
• Βελτίωση της συσκευής προσδιορισμού της τάσης βερινιάσματος νημάτων (Βερινόμετρο Prianic).

3. Ph.D. in Textile Science and Engineering
Τhe University of Leeds, Leeds, Αγγλία, 1991-94

Διδακτορική Διατριβή
(Ph.D. Thesis) • Mέθοδοι εισαγωγής στρίψης στα νήματα χρησιμοποιώντας νέες μεθόδους κλωστηρίωσης (Siro-spun, Open-End, False-Twist, Air-jet), αποσκοπώντας στην ελάττωση του φαινομένου της σπειροειδούς στρέβλωσης (spirality) των πλεκτών υφασμάτων.
• Γεωμετρία Νημάτων στη μορφή των πλεκτών υφασμάτων.
• Επινόηση νέας μεθόδου μηχανικής επεξεργασίας (μερικής έκστριψης) νημάτων για την οριστική απομάκρυνση του φαινομένου spirality από τα πλεκτά υφάσματα.
• Έλεγχος ποιότητας μηχανικών ιδιοτήτων των επεξεργασμένων νημάτων με τη νέα μέθοδο.
• Επινόηση νέας μεθόδου για την εξέταση και μέτρηση του όγκου/πάχους/διαμέτρου των νημάτων.
• Μικροσκοπική εξέταση των νημάτων χρησιμοποιώντας νέες τεχνικές για την επεξήγηση των νέων φαινομένων που ανακαλύφθηκαν και σχετίζονται με τις ιδιότητες των νημάτων.
• Νέες τεχνικές για την απεικόνιση του πραγματικού σχήματος ινών και νημάτων που διευκολύνουν την αντίληψη της γεωμετρίας και δομικής μηχανικής αυτών.
• Δημιουργία πρωτότυπης συσκευής για την εφαρμογή της νέας μεθόδου επεξεργασίας νημάτων στη βιομηχανία.

4. Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα “COMPUTE” SMT4 – CT97-2195(1998 – 99)
(Συμμετοχή επτά Ευρωπαϊκών ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων. Εκπρόσωπος του ΕΛΚΕΔΕ Α.Ε)

Μέλος της ομάδας ανάπτυξης της συσκευής COMPUTE που προσδιορίζει την αντοχή υφαντών υφασμάτων στη συνδυασμένη διάτρηση και διάσχιση.

5. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Leonardo da Vinci ΙΙ” (04/1997 – 07/1998)

Ερευνητής για τη σύνταξη μελέτης που αφορούσε τη δομή βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων, περιγραφή και προσόντα κάθε θέσης εργασίας, σχεδιασμός οργανογράμματος.

6. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ADAPT Νο 193/221 με τίτλο: “Costex – Μοντέλα μείωσης του
κόστους στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και το έτοιμο ένδυμα” (01/1998 – 12/2000)

Ερευνητής για τη σύνταξη μελέτης που αφορούσε τη μείωση κόστους και την εφαρμογή της γρήγορης απόκρισης (quickresponse) σε κλωστήρια.

7. Συμμετοχή σε πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ – Αναμόρφωση προγράμματος σπουδών,
Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας, ΤΕΙ Πειραιά (01/1998 – 06/2000)

8. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας, ΤΕΙ Πειραιά (2001-2002)
Κύριος Ερευνητής με βασικά αντικείμενα εργασίας:
 Σχεδιασμός πειραματικού μέρους
 Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων
των παρακάτω Εγκεκριμένων και Ολοκληρωμένων Ερευνητικών Προγραμμάτων:

i ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ:
Α. Πριμέντας,
Φ. Ράλλη,
Σ. Βασιλειάδης

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Α. Πριμέντας Ανάπτυξη πρωτότυπης εργαστηριακής συσκευής ελέγχου ποιότητας για τον προσδιορισμό της μετανάστευσης σχισίματος υφασμάτων

 Επινόηση θέματος και μεθόδου
 Σχεδιασμός πρωτότυπης συσκευής για τον προσδιορισμό της μετανάστευσης σχισίματος υφασμάτων
ii ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ:
Α. Πριμέντας,
Χ. Μουτσάτσος,
Α. Πέππας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Χ. Μουτσάτσος
Προσδιορισμός της αντίστασης τεχνικών υφαντών υφασμάτων από πολυπροπυλένιο στην δυναμική διάσχιση με κριτήριο την αντοχή αυτών στην εφελκυστική τάση

 Επινόηση θέματος και μεθόδου
iii ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ:
Α. Πριμέντας,
Α. Γινοπούλου,
Α. Πέππας

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:
Α. Γινοπούλου
Νέα μέθοδος άμεσου προσδιορισμού σχέσης πάχους και διαμέτρου κοντόινων νημάτων

 Επινόηση θέματος και μεθόδου
 Σχεδιασμός πρωτότυπου εξαρτήματος για τη μεταφορά και εξέταση περιελιγμένων νημάτων σε μικροσκόπιο και παχύμετρο υφασμάτων

iv ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ:
Α. Πριμέντας,
Γ. Γαλανόπουλος,
Α. Πέππας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Γ. Γαλανόπουλος
Η επίδραση της δημιουργίας χνουδιού, λόγω τριβής των νημάτων σε μεταλλικές επιφάνειες, στις φυσικομηχανικές ιδιότητες των νημάτων

 Επινόηση θέματος και μεθόδου
 Σχεδιασμός πρωτότυπης ιδιοκατασκευής για την τριβή των νημάτων.
v ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ:
Α. Πριμέντας,
Σ. Μιχούδης,
Ι. Δρόσος,
Ν. Παπαδίας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Ν. Παπαδίας
Συσκευή για τον προσδιορισμό της αντοχής κοντόινων νημάτων στη μεταξύ τους επιφανειακή τριβή

 Επινόηση θέματος και μεθόδου
 Σχεδιασμός πρωτότυπης ιδιοκατασκευής για την τριβή των νημάτων.
vi ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ:
Α. Πέππας,
Α. Πριμέντας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Α. Πέππας
Προσδιορισμός της σχέσης αντοχής των υφαντών υφασμάτων και των νημάτων που τα αποτελούν στην εφελκυστική τάση

9. Ερευνητικό Πρόγραμμα “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ”–“Επεξεργασίες εξευγενισμού κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων με χρήση ενζύμων” –Τ.Ε.Ι. Πειραιά, 2005-2007

• Έλεγχος ποιότητας φυσικομηχανικών ιδιοτήτων υφασμάτων
10. ΤεχνολογικόΠρόγραμμαTEMPUS – Joint European Project “Strengthening University – Industry Links in Uzbekistan” 2005 – 2008

• Διάλεξημεθέμα“Quality in the Textile Industry – Aspects, methods and techniques of approaching qualitative distance learning implementation of the textile quality and quality control”, The University of Tashkent, Tashkent, Uzbekistan, 26-30 May, 2006
Αναφοράστο πρόγραμμα και τις δραστηριότητές του γίνεται στο:
G.K. Stylios, “International textile and clothing research register”, International Journal of Clothing Science and Technology, Emerald Group Publishing Limited 2006, Vol.18, No. 6, pp 1-80 (p. 9) DOI: 10.1108/09556220610794987

11. Έργο “ACTION – LINC: ΔράσηγιατηνΟλοκληρωμένηΣυνεργασίαστονΚλάδοτουΔέρματος”, T.E.I. Πειραιά,2007

12. Έργο “PIMACTex: Εφαρμογές Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων με Χρήση Έξυπνων Υλικών για τη Μέτρηση, Ένδειξη και Έλεγχο Φυσιολογικών Παραμέτρων”, T.E.I. Πειραιά,2012-2014

13. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., ΤΕΙ Πειραιά, 2014

Πτυχιακή Εργασία • Εφαρμογές της Ακουστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Κλωστοϋφαντουργική Επιστήμη και Τεχνολογία
• Εφαρμογές της Κλωστοϋφαντουργικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Ακουστική Τεχνολογία


9. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣ

A. Εργασίες για την Απόκτηση Πτυχίων-Διπλωμάτων

1. A. Πριμέντας: “Στρίψη – Βερίνα: Δημιουργία νέας συσκευής για τον προσδιορισμό της βερίνας”, Πτυχιακή Εργασία, Τ.Ε.Ι. Πειραιά, 1987
2. A. Πριμέντας: “AcousticsinTEXTILESforAcoustics: Perforatedknittedfabricsassoundabsorbers”, ΠτυχιακήΕργασία, Τ.Ε.Ι. Πειραιά, 2014 (προςολοκλήρωση)
3. A. Primentas: “Contribution to the determination of yarn snarliness”, M.Sc. Dissertation, ΠανεπιστήμιοLeeds, Αγγλία, 1991
Ετεροαναφορές: Τέσσερεις (4) (Cit1, Cit2,Cit 3, Cit 48)
4. A. Primentas: “Mechanical methods for the reduction of spirality in weft knitted fabrics”, Διδακτορικήδιατριβή (Ph.D. Τhesis), ΠανεπιστήμιοLeeds, Αγγλία, 1995
Ετεροαναφορές: Έξι (6) (Cit 3, Cit 7,Cit 16, Cit 19, Cit29,Cit 34)

Β. Ευρεσιτεχνίες

1. A. Primentas: “Improvements relating to knitted fabrics”, International Patent (WO94/19518), 1 September 1994, Priority Application: Britain, (PCT/GB94/00303), 15 February 1994), 9303425.4, 20 February 1993
 European Patent Office
(http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO9419518&F=0&QPN=WO9419518)
 DEPATISnet (Deutsches Patent- und Markenamt)
(http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?window=1&space=main&content=einsteiger&action=treffer&session=c23b66f330d8663c3ba546d74ac0b953caaaa63fec0d&stamp=55931)
 Australian Government Published Patent Data Searching (199460080 A1)
(http://apa.hpa.com.au:8080/ipapa/view?hit=1&page=1)
 NIC, Patent Division (Govt. of India) (http://patinfo.nic.in/all6807a.php)
 World Intellectual Property Organization
(http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?wo=1994019518&IA=WO1994019518)
Ετεροαναφορές: Πέντε (5)

2. A. Primentas: “SnarlingtestingapparatusPRIANIC”, Παρουσίασησυσκευής,ιδίαςεπινόησηςκαικατασκευής, στηνΔιεθνήΈκθεσηΜηχανημάτωνΚλωστοϋφαντουργίας“ITMA 91”, Hannover,Germany, 1991
Γ. Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά με Σύστημα Κριτών

1. A. Primentas: “Puncture and tear of woven fabrics”, Journal of Textile and Apparel, Technology and Management (Internet on-line journal www.tx.ncsu.edu/jtatm), Summer 2001, Vol. 1, No 4 (Scholarly works)
ΒάσειςΔεδομένων: EBSCOhost(Textile Technology Index), SCOPUS
Ετεροαναφορές: Δέκα Τέσσερις (14) (Cit11, Cit20,Cit 24,Cit30, Cit32,
Cit 33, Cit39, Cit40, Cit42,Cit43,
Cit45,Cit46,Cit47,Cit50)

2. A. Primentas, C. Iype: “The configuration of textile fibres in staple yarns”, Journal of Textile and Apparel, Technology and Management (Internet on-line journal www.tx.ncsu.edu/jtatm), Summer 2001, Vol. 1, No 4 (Refereed)
ΒάσειςΔεδομένων: EBSCOhost(Textile Technology Index), SCOPUS
Ετεροαναφορές: Επτά (7) (Cit 5, Cit 6, Cit 12,Cit23, Cit 28, Cit 31, Cit 37)

3. A. Primentas: “Direct determination of yarn snarliness”, Indian Journal of Fibre and Textile Research, ISSN 0971-0426, 2003, Vol. 28, March, pp 23-28
ΒάσειςΔεδομένων: EBSCOhost(Textile Technology Index), ISI–Web of Science,
Science Direct (World Textile Abstracts), SCOPUS, ZETOC
Ετεροαναφορές: Οκτώ (8) (Cit8, Cit 13, Cit21, Cit 22, Cit29, Cit36, Cit41,
Cit49)

4. A. Primentas: “The spirality of weft knitted fabrics: I. Descriptive approach to the effect”, Indian Journal of Fibre and Textile Research, ISSN 0971-0426,2003, Vol. 28, March, pp 55-59
ΒάσειςΔεδομένων: EBSCOhost (Textile Technology Index), ISI–Web of Science,
Science Direct (World Textile Abstracts), SCOPUS, ZETOC
Ετεροαναφορές: Οκτώ (8) (Cit 7, Cit9,Cit 17,Cit 25, Cit29, Cit35, Cit36,
Cit44)

5. Α. Primentas: “The spirality of weft knitted fabrics: II. Methods for the reduction of the effect”, Indian Journal of Fibre and Textile Research, ISSN 0971-0426,2003, Vol. 28, March, pp 60-64
ΒάσειςΔεδομένων: EBSCOhost (Textile Technology Index), ISI–Web of Science,
Science Direct (World Textile Abstracts), SCOPUS, ZETOC
Ετεροαναφορές: Έξι (6) (Cit 7, Cit 17,Cit 21, Cit 25, Cit26, Cit 29)

6. A. Primentas, C. Iype: “The spirality of weft knitted fabrics: III. An innovative method for the reduction of the effect”, Indian Journal of Fibre and Textile Research, ISSN 0971-0426,2003,Vol. 28, June, pp 202-208
ΒάσειςΔεδομένων: EBSCOhost (Textile Technology Index), ISI–Web of Science,
Science Direct (World Textile Abstracts), SCOPUS, ZETOC
Ετεροαναφορές: Έξι(6) (Cit 7, Cit 14,Cit 21, Cit 25, Cit26, Cit 29)

7. A. Primentas, C. Iype: “The spirality of weft knitted fabrics: IV. The effect of yarn partial detwisting on yarn and fabric properties”, Indian Journal of Fibre and Textile Research, ISSN 0971-0426,2003,Vol. 28, June, pp 209-215
ΒάσειςΔεδομένων: EBSCOhost (Textile Technology Index), ISI–Web of Science,
Science Direct (World Textile Abstracts), SCOPUS, ZETOC
Ετεροαναφορές: Πέντε (5) (Cit 7, Cit 21, Cit 25, Cit 26, Cit 29)
Δ. Ανακοινώσεις – Εργασίες σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων με Σύστημα Κριτών

1. A. Primentas, B. Hepworth: “A new method for the permanent reduction/elimination of the spirality effect of the single jersey tubular knitted fabrics produced from singles ring-spun cotton yarns”, 36th Congress (IFKT), Ghent, Belgium, 4-7 September 1994, pp 61-74.
Ετεροαναφορές: Δύο (2) (Cit15, Cit27)

2. A. Primentas, C. Iype: “3-Dimensional graphic representation of actual configuration of fibres in short staple yarns”, 78th World Conference of the Textile Institute, Thessaloniki, Greece, 23-26 May 1997, Vol. I, pp. 291-299
ΒάσειςΔεδομένων: EBSCOhost (Textile Technology Index), SCOPUS,
Science Direct (World Textile Abstracts)

3. A. Primentas, C. Iype, C. Lawrence, B. Hepworth: “A method for the reduction of spirality in single jersey fabrics knitted from singles ring-spun yarns”, 78th World Conference of the Textile Institute, Thessaloniki, Greece, 23-26 May 1997, Vol. I, pp. 313-331
ΒάσειςΔεδομένων: EBSCOhost(Textile Technology Index), SCOPUS,
Science Direct (World Textile Abstracts)
Ετεροαναφορές: Μία (1) (Cit 29)

4. N. Primentas, Α. Primentas: “The seamless tunic”, 78th World Conference of the Textile Institute, Thessaloniki, Greece, 23-26 May 1997, Vol. I, pp. 415-423
ΒάσειςΔεδομένων: EBSCOhost (Textile Technology Index)
Ετεροαναφορές: Μία (1) (Cit10)

5. A. Primentas: “Internet & Textiles: The present and the future of textile information”, 78th World Conference of the Textile Institute, Thessaloniki, Greece, 23-26 May 1997, Vol. III, pp. 403-414
ΒάσειςΔεδομένων: EBSCOhost (Textile Technology Index)
Ετεροαναφορές: Μία (1) (Cit 4)

6. A. Primentas, F. Ralli: “The effect of the angle of impact in tear propagation of woven fabrics using a new apparatus”, 80th World Conference of the Textile Institute, Manchester, U.K., 16-19 April 2000, ISBN 187037245X (CD-ROM)
ΒάσειςΔεδομένων: EBSCOhost (Textile Technology Index)

7. A. Primentas, C. Iype: “The effect of a process, used for the reduction of spirality in knitted fabrics, on yarn properties”, International Conference “The Textiles: Research in Design and Technology”, Kaunas, Lithuania, 21-22 September, 2000, ISBN 9986-13-824-8, pp. 99-104

8. A. Primentas, F. Ralli: “Angle of Impact and Tear Propagation in Fabrics”, International Conference “The Textiles: Research in Design and Technology”, Kaunas, Lithuania, 21-22 September, 2000, ISBN 9986-13-824-8, pp. 189-194

9. A. Primentas: “Systemforthe 3-dimensionalgraphicrepresentationoftheactualconfigurationoftextilefibresinshortstapleyarns”, 3rdInternationalConference “TechnologyandAutomation”, T.E.I. Πειραιά, 14-16 Οκτωβρίου 2000 (ΕπιστημονικήΕπετηρίδαΕφαρμοσμένηςΈρευναςστηνΤεχνολογίακαιτονΑυτοματισμό, ISSN-1109-2262, T.E.I. Πειραιά, 2000, Vol. I, No 1, σελ. 407-415)

10. A. Primentas: “PRIANIC – Theapparatusforthedirectdeterminationofyarnsnarliness”, 3rdInternationalConference “TechnologyandAutomation”, T.E.I.Πειραιά, 14-16 Οκτωβρίου 2000 (ΕπιστημονικήΕπετηρίδαΕφαρμοσμένηςΈρευναςστηνΤεχνολογίακαιτονΑυτοματισμό, ISSN-1109-2262, T.E.I. Πειραιά, 2000, Vol. I, No 1, σελ. 417-424)

11. A. Primentas, F. Ralli: “ΆμεσοςπροσδιορισμόςτηςδιάτρησηςκαιδιάσχισηςυφασμάτωνμετησυσκευήCOMPUTE”, 3rdInternationalConference “TechnologyandAutomation”, T.E.I. Πειραιά, 14-16 Οκτωβρίου 2000 (ΕπιστημονικήΕπετηρίδαΕφαρμοσμένηςΈρευναςστηνΤεχνολογίακαιτονΑυτοματισμό, ISSN-1109-2262, T.E.I. Πειραιά, 2000, Vol. I, No 1, σελ. 461-468)

12. A. Primentas, F. Ralli: “Factors in Fabric Tear”, Textile Asia, December 2000, Vol. 31, No 12, pp. 31-35
ΒάσειςΔεδομένων: EBSCOhost(Textile Technology Index)

13. A. Primentas: “Indirect determination of yarn thickness”, 82nd World Conference of the Textile Institute, Cairo, Egypt, 23-27 March 2002 (CD-ROM)

14. A. Primentas, C. Moutsatsos: “Relation between tear of fabrics and tensile strength of polypropylene ribbon-like yarns”, 82nd World Conference of the Textile Institute, Cairo, Egypt, 23-27 March 2002 (CD-ROM)

15. H.L. Vijayakumar, V. Subramaniam, A. Primentas: “The effects of twist removal of ring spun cotton yarns on the spirality”, 5th International Conference “Textile Science (TEXSCI) 2003”, Liberec, Czech Republic, 16-18 June, 2003, p. 427

16. H.L. Vijayakumar, V. Subramaniam, A. Primentas: “Modification of rotor spun yarn and study of the spirality of single jersey knitted fabrics”, 5th International Conference “Textile Science (TEXSCI) 2003”, Liberec, Czech Republic, 16-18 June, 2003, p. 429

17. A. Primentas, V. Dontas, A. Kozoni: “Improvement of yarn quality with the application of compact spinning process”, 1st International Conference in “Information Technology and Quality”, Athens, Greece, 5-6 June, 2004

18. A. Primentas, S. Vassiliadis, A. Peppas: “The spirality of the knitted fabrics and the settings of the knitting machine”, 84th World Conference of the Textile Institute, Raleigh, North Carolina, U.S.A., 21-25 March, 2005 (CD-ROM)
Εκτενής Αναφορά στο άρθρο έγινε στο ηλεκτρονικό (on-line) περιοδικό TextileAsia, June 2005 (www.textileasia-businesspress.com)
ΒάσειςΔεδομένων: EBSCOhost (Textile Technology Index), SCOPUS,
Science Direct (World Textile Abstracts)

19. A. Primentas, S. Vassiliadis, F. Katsandri, A. Kovalengou: “Compact vs. Traditional ring-spun yarns: The excellence of the yarn quality”, 84th World Conference of the Textile Institute, Raleigh, North Carolina, U.S.A., 21-25 March, 2005 (CD-ROM)
Ετεροαναφορές: Μία (1) (Cit 38)

20. A. Peppas, A. Primentas, A.A. Vassiliadis: “Improvement of the wool fabric abrasion resistance with the use of polymer shrink-resist treatments. Part I: Preliminary studies on conventional and enzyme processing”, 84th World Conference of the Textile Institute, Raleigh, North Carolina, U.S.A., 21-25 March, 2005 (CD-ROM)

21. A. Primentas: “Qualitative education and training for textile technologists and managers: The key role of information technology”, 2nd International Conference in “Information Technology and Quality”, Spetses, Greece, 4-5 June, 2005
(library.paisley.ac.uk/ebooks/crowe2/Athens.pdf -)

22. A. Primentas: “Modern education and training for textile technologists and managers”, ARS TEXTRINA International Textiles Conference, Leeds, U.K., 21-22 July, 2005
(www.leeds.ac.uk/ulita/PDF_downloads/Ars%20Textrina%20Papers%202005.pdf -)

23. A. Primentas, T. Zavalos, K. Skapinakis, S. Antoniou: “The determination of the woven fabrics surface kinetic friction”, 37th International Symposium on Novelties in Textiles, Ljubljana, Slovenia, 15-17 June, 2006, ISBN 961-6045-37-7 (CD-ROM)

24. A. Primentas, A. Blita, S. Vassiliadis:“The effect of the ring spinning frame processing of the fibrous assemblies on yarn mass irregularity”, 37th International Symposium on Novelties in Textiles, Ljubljana, Slovenia, 15-17 June, 2006, ISBN 961-6045-37-7 (CD-ROM)

25. A. Primentas: “Entrepreneurship courses at the Technological Education Institutes(T.E.I.) of Greece:The syllabus design, the educators’ skills and the criteria for their satisfactory matching in the textile sector”, 53thWorldConference of InternationalCouncilforSmallBusiness (ICSB)”, Halifax, NovaScotia, Canada, 22-25 June, 2008

26. A. Primentas: “The instillation of the entrepreneurial spirit into the students of the higher technological education:The contribution of the entrepreneurship education and the role of the educator in the broadening of the vocational horizons of the modern textile technologists”, FBE 2008, Best Practices on Family Business and Entrepreneurship Higher Education”, Jyvaskyla, Finland, 21-22August, 2008

Ε. ΔημοσιεύσειςσεΕλληνικάΠεριοδικάμεΣύστημαΚριτών

1. A. Primentas: “The role of some knitting machine settings and the yarn twist liveliness on the spiral distortion of fabrics”, ΕπιστημονικήΕπετηρίδαΕφαρμοσμένηςΈρευνας, ISSN-1106-4110, T.E.I. Πειραιά 2003, Vol. VIIΙ, No 2, σελ. 5-17

ΣΤ. Ανακοινώσεις – Εργασίες σε Πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων με Σύστημα Κριτών

1. Ν. Πριμέντας, Α. Πριμέντας: “Η Ελληνική αιγότριχα στην Κλωστοϋφαντουργία – Μηχανική διάταξη προετοιμασίας της αιγότριχας για νηματοποίηση”, Τεχνολογίες Αρχιπελάγους, T.E.I. Πειραιά, 25-26 Απριλίου 2002, ISSN 1108-3751

2. Α. Πριμέντας: “Η εμφύσηση του επιχειρηματικού πνεύματος στους σπουδαστές της τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης”, Επιστημονική Διημερίδα “Επιχειρηματικότητα και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Εξελίξεις και Προοπτικές”, Πολυχώρος “ΑΠΟΛΛΩΝ”, Πειραιάς, 22-23 Μαΐου 2008

Ζ. Μελέτες έργων

1. Α. Βασιλειάδης, Λ. Βρυζίδης, Δ. Γιαννακόπουλος, Κ. Δημόπουλος, Ε. Ζαφείρη, Α. Πριμέντας, Γ. Πιερράκος, Α. Σπυριδάκος, Ι. Ψαρομηλίγκος:“Συγκριτική ανάλυση των κλάδων δέρματος & υποδήματος για τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζομένους στις χώρες Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία & Πορτογαλία”,Μελέτες που υλοποιήθηκαν από το Τ.Ε.Ι. Πειραιά στο πλαίσιο του έργου “ActionLinC: Δράση για την Ολοκληρωμένη Συνεργασία στον κλάδο του Δέρματος”,ISBN978-960-88222-4-5,Πειραιάς 2007, σελ. 5-37

Η. Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά

1. N. Πριμέντας, Α. Πριμέντας: “Το ένδυμα του Προδρόμου”, ΑΚΤΙΝΕΣ, Ιούλιος 1998, Τόμος 61, Νο 593, σελ. 228-231
2. Α. Πριμέντας: “Μέθοδος ελαχιστοποίησης της σπειροειδούς στρέβλωσης πλεκτών υφασμάτων”, Hellenic Textiles and Clothing, Φθινόπωρο 2000, τομ. 1, No 3, σελ. 42-46
3. Α. Πριμέντας, Φ. Ράλλη: “Διάτρηση και διάσχιση υφαντών υφασμάτων”, Hellenic Textiles and Clothing, Χειμώνας 2000, τομ. 1, Catalog, σελ. 30-36
4. Α. Πριμέντας: “Χρόνος γήρανσης & έκστριψη νημάτων: Βερινόμετρο “PRIANIC” Συμβολή στον άμεσο προσδιορισμό του βερινιάσματος νημάτων”, Hellenic Textiles and Clothing, Άνοιξη 2001, τομ. 1, No 4, σελ. 30-37
5. Α. Πριμέντας, Λ. Κασεμιάν: “Τεχνικά χαρακτηριστικά νημάτων μετά την πλοκή τους σε ύφασμα”, Hellenic Textiles and Clothing, Μάιος-Αύγουστος 2001, τομ. 2, No 1, σελ. 32-39
6. Α. Κοβαλέγγου, Α. Πριμέντας: “Βικούνα – Το πολύτιμο τρίχωμα”, Hellenic Textiles and Clothing, Σεπτ.- Δεκ. 2001, τομ. 2, No 2, σελ. 32-35
7. Π. Κάρλε, Α. Πριμέντας: “Λινάρι: Η αρχαιότερη κλωστοϋφαντουργική ίνα του μέλλοντος”, Hellenic Textiles and Clothing, Ιαν.-Απρ. 2002, τομ. 2, Νο 3, σελ 42-50
8. Φ. Κατσανδρή, Α. Πριμέντας: “Καμηλότριχα: Το πλοίο της ερήμου ντύνει τους κομψούς”, Hellenic Textiles and Clothing, Μάιος-Αύγουστος 2002, τομ. 2, Νο 4, σελ 42-47
9. Α. Γκορίτσα, Α. Πριμέντας: “Ενδύματα προστασίας από βιολογικούς κινδύνους”, Hellenic Textiles and Clothing, Σεπτ.- Δεκ. 2002, τομ. 2, Νο 5, σελ 26-33
10. Α. Κοβαλέγγου, Α. Πριμέντας: “Ενδύματα προστασίας από χημικούς κινδύνους”, Hellenic Textiles and Clothing, Σεπτ.- Δεκ. 2002, τομ. 2, Νο 5, σελ 45-50
11. Ν. Πριμέντας, Α. Πριμέντας: “Η Ελληνική αιγότριχα στην Κλωστοϋφαντουργία – Μηχανική διάταξη προετοιμασίας της αιγότριχας για νηματοποίηση”, Hellenic Textiles and Clothing, Ιαν.- Φεβ. 2003, τομ. 2, Νο 6, σελ 18-24

Θ. Βιβλία

1. N. Πριμέντας, Α. Πριμέντας: “Περιπτωσιολογία: Βηματισμός στην κλωστοϋφαντουργι-κή μετεκπαίδευση”, ISBN 9609197108, Αθήνα, 2002 (αριθ. σελ. 94)
2. Α. Πριμέντας, Χ. Μουτσάτσος: “Εφαρμογές νηματοποίησης στο βαμβακερό σύστημα”, ISBN 9609197116, Αθήνα, 2002 (αριθ. σελ. 190)
3. THEOXFORD-DUDENPICTORIALFRENCH-ENGLISHDICTIONARY, CLARENDONPRESS, OXFORD
Μετάφραση και απόδοση στην ελληνική γλώσσα των όρων που αναφέρονται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας του λεξικού (530 όροι) (Eκδόσεις ΑΙΩΡΑ)
4. Α. Πριμέντας, Α. Γκοτσόπουλος, Ν. Πριμέντας: “Τεχνολογία κλωστοϋφαντουργικών υλών: Υφαντικές ύλες”, ISBN9600616876, Τομέας Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης, 1ος Κύκλος, Α΄ Τάξη, Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα, 2004(αριθ. σελ. 310)