Γενικές ΠληροφορίεςΒιογραφικόΔημοσιεύσεις

portrait_icon Θέση: Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό
Γραφείο: Εργ. Υφαντικής (Γ013)
Τηλέφωνο Γραφείου: 210 538 1247
Email jkizlaridis@gmail.com
Μαθήματα:
Ώρες υποδοχής Σπουδαστών: