Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε. καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής των φυσικών επιστημών στη μηχανική και χημική επεξεργασία φυσικών, τεχνητών και συνθετικών ινών για την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στη διδασκαλία των επιστημονικών και τεχνολογικών αρχών στους ακόλουθους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Κλωστοϋφαντουργίας:

 • Ανάπτυξη υλικών και παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλικών και ετοίμου ενδύματος.
 • Τεχνικές προδιαγραφές,ποιοτικός έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων.
 • Οργάνωση παραγωγικών διαδικασιών και εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου.
 • Οργάνωση και διοίκηση κλωστοϋφαντουργικών επιχειρήσεων.
 • Σχεδιασμός και παραγωγή ετοίμου ενδύματος.
 • Εφαρμογή συστημάτων αυτομάτου ελέγχου στα διάφορα στάδια παραγωγής.
 • Εμπορία και διαφήμιση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ετοίμου ενδύματος.
 • Ασφάλεια εργασίας και προστασίας περιβάλλοντος στις μονάδες παραγωγής.
 • Επιστημονική και ερευνητική μεθοδολογία τεχνικοοικονομικών αναλύσεων και συνθετικών εργασιών στην Κλωστοϋφαντουργία.
 • Εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων με κατάλληλη πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας.
 • Μηχανικός και Χημικός Εξευγενισμός Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων.
 • Βαφή Κλωστοϋφαντουργικών ινών, νημάτων, υφασμάτων και ετοίμου ενδύματος.
 • Τυποβαφή Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων.
 • Kλωστοϋφαντουργικές εφαρμογές νέων συνθετικών πολυμερών.